Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μαρτύριο της σταγόναςRecognized text:
Δωρεαν 'ἔ
ίζαμπ 'λ 
Ν. 0Ι|(0Ν0ΜΙΔΗΣ, |(Α0ΗΓΗΤΗΣ 0Ι|(0Ν0ΜΙ|(ΩΝ
Εξοδος από το ευρώ. 
νέα... Μικρασιατική Ί.
Καταστροφή . `
«Ο κόσμος δεν Φαντόζεται ότι μπορεί
να χασει αλλο @α 50%-70% της α
νσσσσΠΚής του δύναμης σε πεσστωση επιστροφής στη δραχ
¦ι.;Χί .
Ρ · Ενα
- 'ν ή ή μυθιστόρημα
για την ειρήνη.
το περιβόΜον
και τουσ
αρΜίοοε
ποῆιτισμοίιε
μή». τονίσει ο καθηγητής
Οικονομικα" στο ΝΥυ
ααα ωρα οί
Βυείιιεεε ΕΜ. 10
Η πόλη των θηρίωυ (τρίτο βιβλία)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20035 - ΕΤΟΣ 680 ύ   
ΣΑΒΒΑΪ0- ΚΥΡΙΑΚΗ 23- 24 ΜΑΙΟΥ 2015 - ΤΙΜΗ 35€
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Π".ΜΜῇᾶΨ
|'|Ρ0ΣΩΡΙΝ|·| ΛΥΣΗ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Ε'(|ἈΜΙΕΥΣ|·| 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Μαρτύριο τας σταγόνας
ν Σε δύο φασεις τι συμφωνία με τους δανειστές
ν Παρατείνεται τι αβεβαιότιιτα οταν οικονομία
Για το Φθινόπωρο παραπέμπονται οι δύσκολες αποΦόσεις
σε εργασιακό και ασφαλιστικό
Αγώνας δρόμου για να κλείσει
η Πρώτη Φάση της συμΦωνίας στις αρχές Ιουνίου
Προς έκτακτο Ευι·οαι·ουρ έως
τη Δευτέρα 1η Ιουνίου
οριστική λύση. τώρα. ζητα
ΣΤΗΝ ΕΝΤΑῖΙί(Η“. Η ΥΓΕΙΑ
Χρέη 5 δισ.
απειλούν
με Λουκέτο»
τον ΕΟΠΥΥ
η οικονομία Η εκκρεμότητα °' ΜΜς Μ ω""
Ι Ι ΜΜΜ
θα «παγωσει» την αγορα ,
ΩΡΕΣ ενσνιιΗε . 0 ύ
«Συμμαχια» Βερολίνου και σ .
· · 3·8 και·
Οι «ανταρτες» ΔΝΤ για σκληρή σταση
στον ΣΥΡΙΖΑ __ πιω
και Η ε"ΚῳΡω τεΛεντΑΙο «ΜΜΜ» οι :νκτειιε:τε: τον σπα
του Αλ. Τσιττρα
›κρίσ·μη η διήμερη συνεδρίαση της « | ὁ | » Π Ο 
Κεντρικής Επιτροπής ›Ο· θεί·αϊ0· ›Υπό καταρρευοη ο μεγαλύτερος
Φύλακες των «κόκκινων» γραμμών
| | Φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας
θα κανουν αισθητή την παρουσία μ Ξ Ο ς ν ε Ο Ο ς Ο ρ Ο Ο ς ›τα ταμεία χρωστοω (πω οργατους ›0 πρωθυπουργός καλείται νισμό. ο Ε0ί'ίΥΥ στα νοσοκομεία
να αποφασίσει με ποιους θα παει και τα νοσοκομεία στους προμ η
και ποιους θα σωσει Μ 12-13 Τα 2 σενάρια για τον ΦΠΑ θειπές ›ο «Μύλος» κύκλος
σ ,ς _ ί ._ ζ · απειλεί το ΕΣΥ Σελ. 66 - 67
Η. εκανσηετΗΣ ΣΤΗΝ «Η»
«Θα Χτυτττὶσω ΐΜἔἶΜἶ
την αδπλωτπ ν , "τες
εργασια» ..Βλειτουν» τον
ἐξ. ›«Η σπορρὐθ- ΔεικτΙι 
· ΜΜΜ 1.000 μοναδες
οιακων σχέσεων
δεν έχει προη- ›Ετοιμο για το μεγαλο αλμα το ελγούμενο», τονί- · · _ · Ι ο ο ληνικό χρηματιστήριο. εΦόοον αρζει σε αρθρο του Φ°Βω γ|α αἔ;;αρ9ξε|ς (Ιτέα-'200 Εἑ8ἶἶστες δυἔοὶ1ὲ ώ'. 23 ώ). θε' η αβεβαιότητα στην οικονομία
ΜΜΜ) ο ψ ρα με τις αγες στον . και το .αυξηση της εισ- ›Μ|λ0ω ΜΜΜ) ο' χρημωωές
Πωργ6ς ΜΝ. Η Αθήνα προτείνει τρεις συντελε- Φορός αλληλεγγύης για εισοδήμα- ΣΗ· κ“ρπσης. ΕΜ" χαρωσής'
ας Σελ. 8 - 9 στές (7%Ι 14%, 23%) και οι τα πανω από 30.000 ευρώ Σελ. 6 -τ Ν. Χρυσοχοίδης. Δ.Σαρρής Σελ. ω