Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΕ Ε|Δ"(Δ ΣΤΟ'ΧΗΜΛΤΛ
ΘΑ ΠΕ|Σ ΚΔ' ΕΣΥ
ΕΝΑ τι>Αι·ονΔι
ΝΤΟΠΕ
Ο ΜΠΟΝΣΟΥ
· οΑγγλοε σέντερ Μο” θετικόε
σε χρηση απαγορευμένηε ουσία σε
ελεγχο που εγινε των Μό εναν απο!
· Δύσκολα θα μεινει στην Ενωση
Δ|ΟΡΘΩΝΕ|
ΤΟ ΛΑΘΟΣ
Π Η ΕΠΟ αλλόζειτην πφόνραοο
στον Μιθαρχικό κώδκα
και θα τυχει «εστω και Με παω·
για να θεωρηθεί ΜάτιαιιΤα απόδα για
δωροδοκία χω χειραγώγηση αγώνα
Π Το ΟΜΕ· εγινε επιτιΌηαη ' Τι
αναφερει το σκεπτικό Με ησθαρχκηε
Μπροιίι8 τισ Μα ΜΜΜ
για Βέροια. ΑρθονηΤδη και Λαναρη
Η Λ|ΣΤΑ
ΜΕΓΑΛΩΝΕ|
ι Σεσ'ριαλ έχει εξελιχθει ησηόθεση
τεχνητού διευθυντή · ο παλόε
Στέφανο Αντονέλι και ο ΠορτοναΜε
Πόουλο ΜΜΜ τα νέα ονόματα
ει·ιι
ΣΕΝΤ' ΤΟΥ.
ΣΠ|ΤΑΚ| ΤΟΥ
ο Βαλβέρδε ανανέωσε για στόμα
εναν χρόνο ιιετην ΜηΜπόο
τε Με` 
Μεσηττοσοο|.αι
 Μ ὅ”
' ΜΑ ΑΝΑΣΑ ΜΙΟ!" ΣΥΝΦΟΝ|Α Ο' ΔΥΟ ΤΤΑΕΥΡΕΣ
' ΣΤ|Σ ΑΡΧΕΣ ΤΝΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟ ΤΕΑ|ΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
“"ιχιΜΑΝ
κι .απ
ο ΜΕΓΑΛΟΣ _ Ο Δ |
ΤΕΛ|κ0Σ :τ τ
Ο ΕΣ|ΕΝ ΕΔΩΣΕ
- ο ΤΝ ΣΥΤΝΑΤΑΟΕΣΝ ΤΟΥ ΝΑ'
1 Α|ΤΟΝΕΝΟΥΝΑΕ|ΤΤΟΝΕΡΕ|ΕΣ
Τ 'Α ΝΑ ΟΔΟΝΔΝΡΟΟΕ|
ΤΟ $ΟΡΕΝ ΟΕΑ|. ΤΟΥ ΠΑΟ
ΝΕ ΤΟΝ ΤΝΑΝΕΖΟ ΣΤΑΡ
ΑΥΤΟΣ Ε|ΝΛ|
Ο ΒΕΝΕΡ
Το «ΜΝ» σνσλυει
τον 26χρονο δεξιό
μπακ που ειναι
στο στόχαστρο
των <<ποσσινων»
Ο ΟΔΥΝ|Τ|ΑΝΟΣ ΝΑ' Ν ΙΑΝΟ" ΣΥ"ΝΡΟΥΟΝΤΑ|
ΣΤΟΝ ΤΕΔ|ΝΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΑΑΟΥ (Ο.3Ο Η., ΟΤΕ Οοο" 3)
ΝΕ ΦΟΝΤΟ ΤΝΝ ΝΟΥ'|Α
Ο 39ΛΡ|·|Σ
Μι ι-ι πι>η·ι·Αι>Α
Π Στον 39ο τελικότη5 ιστορίσε του οσλυμπισκόε θέλει να
επιβεβαιώσει τον ρόλο του απόλυτου φαβορί και να κατακτήσει
το 27ο τρόπαιό του κόντρα στη «Σταχτοπούτα»
· Διατίθενται και σημερα εισιτηρια
'Δεν αλλαζει το 4-2-3-Ι οΛουτσὲσκου
Π ο «κατακτητέιε» Κλέιτον μετα δύο κύπελλα
Π Μιλοὐν στο «θοε|»: Ο δημαρχοε και ο μητροπολίτη5 Ξόνθηε.
Παντελεημων Π Στην προπόνηση ο Πανόπουλοε
ΠΑΠ. ΠΜΣ: οι ΙΜ· έχει τόσα ελέω ΜΝ αν· Ξάνθη Με Με
Με και η Με". στην ΕποΜ»
«ΝΑ|ΖΕ|» ΔΥΝΑΤΑ
Ο ΣΑΝΤΤΑΔ|
ΟΖΖχρονοεΓσΜο5 δεξια μπακ
πουαγωνιζετστὁσνεικσ5στην Μαν
σποτηνΠσστΣενΖεσυετ Μπι στο
στόχαστρο των « εουθσολευκωψ
θα δούμε βγω τελικό»