Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μπαράζ αυξήσεων με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ίΝΧΝνψίίωη 7  ΣΤΗ:
ἐ  Με
ῶ]_[  Γ
ΠΛΖΛΡ| κγΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΔΛΝΕ|ΣΤΩΝ ΠΑ ΝΑ ΚΛΕ|ΣΕ| Η ΣΥΜΦΩΝ|Λ
Μπαράζ αυξήσεων
με τσνε νέσσε συντεῇεστέ8 ΦΠΑ
ΑκΡ|ΒΑ|Ν0ΥΝ Ό  ΣΗΜΕ|0 · κ^Ε'Δ' ο τΣίηΡΑΣ ΒΛΕΠΕ| 
ααηααηΜ , ΠΑΝτἐεοαΜΑ
“ ΤΕΛΗ ΣΑΒΑΛΑΣ
κΡονΧΣ“ίΕΡΧ
ίΣτίοηΛοίκο
 ΣΤΗ ΜΕΣΗ;; ί
Μ ΗΜ έ
| ! Κ |
φαρμακα, λογαριασμοί, .ο σε Ποιο συντελεοτη
, , ~ , -- · , ΣγΜΦηΝίΑ τίΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
Μισο", εισιτ"ρ'“ κα' ῦ «ε 'θα εντ“ΧθΟ“ν τα ΗΜΕΡΕΣ κΑί ΣΗΜΕΡΑ <<"^Γ|Δ^>>
διαμονή σε ξενοδοχεία γ Φ τρόφιμα. Καταρ- θΑ ΖΗΤΗΣΕ' Απο ΤΗΝ
με την Πρόταση για έ;;  γείται ο μειωμένος κΕΝτΡίκΗ ΕπίτΡοηΗ...  
δ' λ ί / ° ί
κΞ?ἔἑΐε ως Μ ΔΔ  ἔ']Ήἑἑἰ ΣΜΣ "^Ρ^χ“Ρ"ΣΕ'Σ ΣΤΗ Λ0Γ0ΤΕΧΝ|Λ
Αηαίτητίκα τα θέματα καί σε Βίοῆογία,
Χημεία - Βίοχημεία
Σὲ,   Ρ ΛΥΣΗΣ | Σὲ  3 ~ _¦
ΕΡΩΤίΚΟ
ΚΑΛΟΙ( Μη ιοί5
Σουηδία, |ταῆία τα
φαβορί, αουτσαίντερ
η Εῆῆαὁα στη Εμτονί5ίοη
εξσχ·κων· ,ο 
η νεα ταση ›
 χωω:ε6ο6 . "
 ηαηούτσία στα γ|α δ|ακ°"εςΪ
έ Παί6ία της κρίσης
 ΜΜΜ ί |Α η] ΝΤΑΜΠΛ Ο ΒΡΥΛ0Σ. Γ|Λ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ Η ΞΛΝθ|·|ἔἴἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα