Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ'ογ Μ
Ξ _ ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ απ
ι 31· 7 Τιμή: ἶ
“Μ εαιχειΡιι:ειΣ
ο ι κ ο Ν ο ι Α
'ο Π ο Λ ι Τ με"
Ν”.°··|Π···."
ΠαραΤηση
ΖΗΜ|ΩθΗΜΝ Π ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΛ Σ" ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ .
Νὰ ΤΗΝ κΡιΣιι , , , Των λογαριασμων
<<ΔτοχειοιζονΤοτ το 56% Του εθνικου Πλοοτοο>› Το" ΕΣΠΑ
υγείας. η υπογραφη του υπουργού
και η κίνηση Στουρναρα
ο) Τι συνεβη στην Ελληνικη
ε Π | ε |  Η ο Τ Οδοντιατρική Ομοσπονδία ω_ 4
Μ ΑΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤλκοΠονΛοΣ
ΣἑτΠονταρει
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ |ΣΧΥΡΟΥΣ ΚΑί Ο' <<ΝΕλΛ| ΕΝΤΗ|Ε8>>
τώρα στις
» Τα ωραία, οι κατασκευές, τα φαρμακα, ΜΝΗΜΕΣ
οι εφοπλιστές και τα πρώτα «χτυπήματα»
Σ ' Τ
ε ο ΜΠΑΙΝ0ΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Α0"ΑΡΜΣΜ0 ΤΗΣ 'ΕΤΕ
| ο ο Π υ Τα έγγραφα με τα προγραμματα
ΜΒΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛ0Σ ω. 37
Επενδυσε Ι
σε μοναδα τ
Η Παγίδα Των ω 
, δ '  Π 5υΡεη Μλπἶ^Τε| Ι πωσ
η ενει πισω
 έ -. £ινεισΤων αποσταση ¦
Ο ° 7 ` Με” ΜΜΜΜ στην κουρσα
Ο Με ΑΜΕΑ', ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΝΕΣΗ ΛΥΣΗ, Το ΤΕΣΤ ^ _ 8 η Ηθ"88
 ' 7 ΑΝΤοχΗΣ ΠΑ ΤΣΙΠΡΑ τονίσει ΑΜΒ ΜΙΜΗΣ
Πληρωσαμε “- - “+17,5 δισ. οΤα Μ
Μ '~··- η ροη ο” ηΜ“ω Μ·· αμκ ΤΙΜ·- ς'ι·Δκι -Μ··-Μ> Η ΜΜ<ω Η ο· 2· ο
0ΜΜΜΜΡ Σελ.22·23
λ ε _
Οι τραπεζες στο
' .“η“-"Μ" Ν 7  ω_ΉΜἐΞ“ὲῆε ' “ΜΜΜ . . '
ζ ” Ο ο 1.620 ευρω <<εδωσε>› καθε ¦ ,
“Π ο   . 'Ελληνας οΠὸ Τον Αύγουστο δρομο νεων ΑΜΚ
απο Τα εΠισημα σι'0ιχεια έως κο· σήμερο Ο· ΤακεοαλαιαπουθαχρειαοΤουν
Τ. πΕΡιΣΤΕΡΗΣ Γιαπ ΜΜΕ Τοπ πιστη Με πια ΗΡΩΝ ο· 
Η ΑΠΟΚΡΥΠΤ0|'ΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗ Μ Η
Τι ΠρογμοΤικὁ
αειοΠισιίο · Ο Ο: ' :3
 θελει ο ΣωκροΤης Η 
νννννν.οοΤοχκ.οΤ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ
τηουσιαστικααποαπο Ρ· ΜΜΜ. Ο· συμβὁσείς «έφυγαν». ο· ζημιές ἡλ90ν Η «ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΛΕΞΕΙ»
Άμεση ΠῆΠροφορΠοΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα