Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΡΒΙΟΟΟΙ“Α55, ΤΙΤΑΝ, ΣΩΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ο 24-25
0||(0Ν0Ν|Α · 4 ΝΕΙ0ΧΕΣ · ΙΙ ` ΕΠ|ΧΕ|Ρ|ΙΣΕ|Σ · ΙΙ
Το «ματι Β» γτα τους Δέκα ετ1ιλογές για Εταιρείες στον... αφρό
συντελεστές ΦΠΑ μακροχρόνιο εισόδΙ1μα ταςελλ11νικήςμΠίρας
Ρ Τ .ΟΟΙΤ1
Τώρα οι· Με
 στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι ΕΠΕΜΥΣΕΙΣ ως ω
ΝΝνν.ευτο2ό8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ”Ετος Ιω · Αρ.Φὐλλου8%· 22-26 Μαϊου 20Ι5 · €Ι
ΠΑ. θΡΑΚΗΣ · Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Π|ΣΤΗ · Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ· Μ ΕΧΑΕ · 22
Χ“Α·= ΤΙ ΠΕΡΙθ“ΡΜ ΑΝ040ΥΕΧῇΤΑΜΕΦΜ έ· 1243
ΜΤΒ ιΣ
Σ] Ρ] Ι Σ
ι η διαφαινόμενη συμφωνία
με τους δανειστές
· Οι νέες προκλήσεις για την οικονομία
και το Χρηματιστήριο
| ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΞΛ. 
Το ΕΠΕΝΔΥΤ|Κ0 ΕΡ"ΑΛΕ|0Μ