Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σενάρια για λύσηRecognized text:
“αν   Σ ΙΑ νννννι.ιιιιει·ι8ιααι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΑΡ, ΦΥΛΛΟΥ 200%! - ΤΙΜΗ Ι.3Ο ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚ0ΑΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με ένα «κλικ» τα ραντεβού στον ΕΟ|-|ΥΥ
Οιπ|ίηΘ ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των γιατρών
Από την 1η Ιουλίου οι ασφαλισμένοι θα
διαδικτύου χωρίς χρεωση αλλά και να ενημπορούν να κλείνουν ραντεβού και μέσω μειώνονται οιιΙίιιεγιατηδιαθεοιμάτητατΜ
ιατρών ανά ειδικότητα. Το νέα σύστημα θα γιατρούς του ΠΕΔΥ ταδημόοιανοωκομεία
εφαρμοσθεί πανελλαδικά και θααφορα τους
και τους γιατρούς του Ε0ΠΥΥ> σελ. 25
Μήνυμα στις αγορες
Αποφασισμεντι
να Π)ΠωΟ 81
1,1τρισ. τι ΕΚΤ...
Ο Το προγραμμα για παροχή ρευστοτήτας θα ιιλοποιήθε|κωρις εκπτώσεις
Ο Η Ευρωπαική Κεντρική φαω: διαμή νοει στις αγορές ότι θα τήρήσει
κατά γραμμα το σχεδιο για ανάπτυξή
 και βολές για
ειτιλεκτικές
διαρροές σε Με
Ο Η ΕΚΤ κατήγορε(ται για προνομιακή
ενήμερωσή επενδυτών Προα γή γγειλε τήν επ(σπεασή αγορών κρατικών
ομολόγων τής Ευρωζώ νής > σελ. 8
Ιζαμπέλ
λιμένα
Η εμβληματική συγγραφέας της
Λατινικής Αμερικής. ένας ζωντανός
μύθος της παγκόσμιας λογοτεχνίας
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ “Φ
Το Σαββατο το τριτο βιβλιο
Η πολη των θηρίων
Ενα μυθιστόρημα `για την ειρήνη.
το περιβαλλον κσι του; αρχαίου; πολιτισμού;
Κρίσιμο επταήμερο και πιθανο έκτακτο Ετικοατοιιρ την Πεμπτη
Σενάρια για λύ οτι
Εντονο παρασκήνιο στη Σύνοδο Κορυφής στη Ρι”γα Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί Τσιιτρα Ντράγκι, Γιοι)νκερ
Φ «Αγκάθι» σαι
διαπραγμάτευση
ιι απαίτηση των
δανειστὡν για δύο
συντελεστές ΦΠΑ
11% και 25%
Φ Σκληρή γραμμή
συνεΧίΖει να
κρατά ο Σόιμιιλε
Σύνοδο5 στη Ρίγα
<<Σφιῆνο»
ττι5 Ε.Ε. σε
εξι χὡρε5 τικ
τι ρωτιν ΕΣΣΔ
Ο Σω «στόχαστρο» ουκρανια Λευκορωσία, Μολδατα Γεωργια Αρμενια
και Αζερμπαίτζαν
Ο Δεν σφεΦομαστε εναντιον
τής Μιας διαβεβαιωσε
ήΑγκ. Μέρκελ, ειπΦιιλακακή ή Μόσχα
Ο Δυσκολίες στήν προσέγγισή
τής ΕΕ με τις «ό», λογω
τής κατάστασης στήν
Ουκρανια και τής οικονομικής Μισής > σελ. 29
Πώληση θυγατρικίι8
Οοο' Ι5Ο
εκατ. δολ.
τικ Πειροιὡ5
με ΑροΒε5
Ο Στήν ΑΜ του Κουβέιτ το
985% της θυγατρικής
ΗΜεαε Βααλ· Σαγρέ. που
αι 39 καταστήματα> σελ. 9
Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις
τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιογιατην επίτειῆι συμφωνίας.
Δανειωές και Ελλάδα συμφωνούν
επίτου παρόντος ότι είναι επιτακτικά
ανάγκη να βρεθεί λύση το αργότερο
εως τις αρχες Ιουνίου. Σενάρια που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας
προκρίνουν ως λύσητηληιμη μέτρων
ύφους 5 δισ. από την Ελλάδα με ταυτόχρονη εκταμίευοη 4 δισ. και παράταοητου υφιστάμενου προγράμματος
εως και τον Σεπτέμβριο > σελ. 4 - 5
Κατά κε αλίιν ΑΕΠ
Στο 73% του
κοινοτικού το
μεσο ειοοοτιμο
των Ελλήνων
Ο Στήν ανατολική Μακεδονία
- θρακή (52%) και στήν
Ηπειρο (55%), το καμήλατερο εισοδήμα
Ο Οι Φτωχοτερες περιφέρειες
τής £ορώπής βρισκονται
στή Βουλγαρια τή Ρουμανια
και τήν Πολωνία
Ο Στο αν του Λονδινου
(325%). στο Λοο8Μοψγο
(258%) και στις Βρυξέλλες (207%) το αψήλοτερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ > σελ. 7