Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κίνδυνος νέας παράτασης της οικονομικής ασφυξίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΕτετήΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗ|“|ΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.780
Ρανια Αντωνοπούλου
αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας
ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΡΗ!
του ΝΑ|0
Αντώνης Σαμαρας
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
σήμερα στη Ν
Παγίδα υπερφορολόγησης
και σε κατοίκους εσωτερικού
Με βαρύτατο φόρο, λόγω τεκμηρίων, κινδυνεύουν
και οι μόνιμοι κατοικοι της Ελλαδας -εκτός των
κατοίκων εξωτερικού-, αφού αρκούν τόκοι ακόμα
και λίγων λεπτών του ευρώ για να υποστούν «σοκ»
με την εκδοση του εκκαθαριστικού >6
Στην Α' ληιι Μπι( το 98,5%
της Ρίτεευε Μπι( Ε8γρτ
Ενισχύει την κεφαλαιακή επαρκεια και τη ρευστότητα η Τραπεζα Πειραιώς με την πώληση της
θυγατρικής της στην Αίγυπτο. Την Ρίταου5 Βαπκ
Ε8γρτ αποκτα η Α' Αη" Βαπκ οί Κυννείτ Κ5£Ρ
(ΑΒΚ), π μεγαλύτερη εμπορική τραπεζα του Κουβέιτ, έναντι 135 εκατ. ευρώ. >20
Με επενδύσεις 100 δισ. δολ.
απαντα στην Α"Β η |απωνία
Με δυναμικές επενδύσεις για μεγαλα έργα ανα την
Ασία «απαντα» η |απωνία στα κινεζικό σχέδια της
Ασιατικής Τραπεζας Υποδομών και Επενδύσεων
(ΑΜΒ), η οποία αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία
της από το 2016. >27
«Πρασινσ φως» στο σχέδιο
εξυγίανσης της ΝΒΔΤ
Διαγραφές χρεών και μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων στις πιστώτριες τραπεζες περιλαμβανει
το σχέδιο εξυγίανσης της Μπαμπης Βωβός Διεθνής
Τεχνική (ΜΒΔΤ) που ενεκρίθπ με δύο δικαστικές
αποφασεις από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. >20
Τουρκικό μεταφορικό έργο
διεκδικεί η ΤΡΑ|Ν0ΣΕ
Προτεραιότητα στην πλεκτροκίνπσπ του σιδηροδρομικού δικτύου έως τα βουλγαρικό σύνορα,
έργο προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, με στόχο
να διεκδικήσει η ΤΡΑ|ΝΟΣΕ κομματι της πίτας των
εμπορευματικών μεταφορών από την Τουρκία
δίνει π ΕΡΓΟΣΕ. >2ί
Ε5Ρ0: Να καταργηθούν
τα θαλασσια σύνορα στην Ε,Ε.
Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών λιμανιών-μῶών του
Ε5ΡΟ εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι έχει έρθει
το πλήρωμα του χρόνου ώστε να «καταργηθούν»
τα θαλασσια σύνορα στο εσωτερικό της Ευρωπαίκής Ενωσης. >19
ένθετο
μαζί με τη «Ν»
Τι θα σήμανει για τήν οικονομία τυχόν αναβολή τής συνολικής λύ σης για το φθινόΠω ρο
Κίνδυνος νέας Πα ρατασής
τής οικονομικής ασφυ ξίας
Με Πιν Προσδοκία να καταλήξουν σε ένα χρονοδιαγραμμα, ώστε έως το τέλος του μήνός να έχει
εΠέλθει συμφωνία και να έχει γίνει το ΕυτοετσυΡ
Που θα τήν εΠικυρώσει, συναντήθήκε ο ΠρωθυΠσυ ργός με τον Πρόεδρο Φρανσουα Ολαντ και τήν
καγκελόριο Αγκελα Μέρκελ. Κυ βερνήτικοί Παραγοντες εκτιμούσαν ότι με βόσή τήν Πρόσδο Που έχει
γίνει έως τώρα στις διαΠραγματεύσεις, στο Πλαίσιο
του Βτυ55ε18 ΟτουΡ, θεωρείται ώριμο ότι μΠορεί να
υΠαρξει συμφωνία έως το τέλος του μήνα. Ενδεχόμενή υλοΠσίήσή του σεναρίου για όμεσή μερική
συμφωνία και μερική ΧρήματσδόΠισή και αναβολή
για το φθινόΠωρο τής συνολικής συμφωνίας θα στιμόνει Παρατασή Πις ασφυξίας και τής αβεβαιότήτας στήν οικονομία. Το σχέδιο αΠσκόλυψε γερμανική εφήμερίδα και Παρα τις Χλιαρές διαψεύσεις
φαίνεται ρεαλιστικό, αφού δεν υΠόρχει χρόνος για
αμεσή συνολική συμφωνία. Στο Πλαίσιο αυτό, στελέχή ως Ευ ρωζώνής Προτείνουν μια ενδιαμεσή συμφωνία τώρα, Που θα αΠσδεσμεύσει ρευστότήτα μέΧρι 4 δισ. ευ ρώ, μέχρι μιν οριστική συμφωνία. Ωστόσο, τσ Ποσό των 4 δισ. ευρώ δεν εήαρκεί. >3,4 - 5
Με στρατιωτικό αεροσκαφος 6- ί 30 μετέβη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Ρίγα καθώς
-σύμφωνα με πληροφορίες- τα τρία κυβερνητικό αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα λόγω βλαβης.
Τον πρωθυπουργό συνόδεψαν στη Ρίγα στενοί του συνεργατες μεταξύ των οποίων ο υπουργός Επικρατείας
Μ Παππας και ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος
[δανειστές] Εντείνουν τις Πιέσεις για «σκλήρότε ρου ς» συντελεστές ώστε να κλείσουν οι «μαύ ρες τρύ Πες»
Ολα τα σενάρια στο τραΠέζι για τον ΦΠΑ
Αήό το φθινόΠωρο αναμένεται να ισχύσει -εκτός αΠροόΠτου- το νέο καθεστώς
[φορολογία ακινήτων]
Ελλαδα
και διεθνής
εμΠειρία
Αήό τή σύγκρισή τής δομής και του τρόΠου εΠιβολής του φόρου ακινήτων στήν Ελλαδα σε σχέσή
με αλλες χώρες, όΠσυ υΠαρχει μακρα εμΠειρία στον
φόρο αυτό, Προκύπτουν Πολλές και σήμαντικές ελλήνικές ιδιαιτερότήτες και Προβλήματα, τα σΠσία φαίνεται ότι εμΠόδισαν τήν εΠιτυΧή εΠιβολή του φόρου. Σήμειώνεται ότι ολοκλήρωμένες εισήγήσεις
για τήν εΠιβολή φόρου ακίνήτής Περιουσίας στήν
Ελλαδα υΠήρΧαν αΠό το 1967, με Πλέον Πρόσφατή
αυτή του 2002. >1 5-18
Μανέας]
Τα σφέλή
αΠό τή χρήσή
Χρεωστικών
καρτών
Στο έλεος των τζιχαντιστών η Παλμύρα
Σημαντική ανσδο τής χρήσής
των χρεωστικών καρτών, Πολύ
Πόνω αΠό τον ρυθμό αύξήσής
τής ταξής του 15% με 20% με
τον σΠοίσ «τρέχει» τώρα ή συγκεκριμένή αγορα, αναμένουν
οι τρόΠεζες με τήν υιοθέτήσή
κινήτρων Που θα συμβαλλουν
Πρωτίστως στον Περισ ρισμό τής
φοροδιαφυγής.>11
Στα χέρια του |σλαμικού Κρατους έπεσε π αρχαία πόλη Παλμύρα
στην κεντρική Συρία. Το ισλαμικό Κρότος ελέγχει τώρα περισσότερο
από το μισό έδαφος της Συρίας ύστερα από τέσσερα χρόνια εμφύλιου πολέμου. >33

Τελευταία νέα από την εφημερίδα