Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ' ΑΥΤΟΣ... ΕΙΠΕ "'|'| ΤΟΥ ΕΝΑΝ...
Ο Καλογερης. που πηγε στην Ευελπίδων με τον δικηγόρο της ΑΕΚ...
Φοβερἑς δηλώσεις απο τον
Αλέξη Κούνια · "Ουτε μπραΒους
Βάζω. ουτε κανω λαθρεμπόριο.
ουτε στηνω εκπομπες”,
αναφερει μεταξὺ αλλων...
· · ~?-?*85 
Ο· Μαρινακης οι:
ύ ω Μ, `
μονο δεν κανει πισω, _ _
-”.Μ, η·ωω ”
παρα τον απιστευτο
Μιά ενισἔίιει την ι· ·| “
[και τυπιιἴα με ΓΣ.
α ~ ”. ·
στις 9 Ιοννιοιι]
ΠΠἩἶΙ   τον "ρωτάμε
:Μη|ιτι το ωστε
Ορνιομἐνη ὁτοιμευοη [Πουοτἑμ
στα τιἑμἰ ραντεβου με...
Μελιοοανἰὁη! · "Για το μέλλον
μου Θα ουζητῇοω απευθειας με
τον κ. Μομ1νοκη“, ξεκαθάρισε
'ΜΝΉΜΗ.
γ  · ΕΠιΒεΒαἰωοη και υπο
τον ατζέντη του ότι μένει για
τουλαΧιοτον έναν ακομη Χρόνο
ΜΜΜ! ΠΠ Ρ “ 
ΤΗ" ΜΜΜ!
την ζητω; ομμτμιιως ΜΜΜ
τ . ὁ'.ΧΣ`.υτ'τΜι .ο Π).ι··ΙΙΙμιι· τ·
Σττιιεριυ των Νεων του Βρυλου Δ ` θ " `
'Η' "μ ΚΑΚ' έτη» ΜΧ ι
ηκουτιυτουυιιι.·τυΒλημυτος ι γΙ “ ^ Ι ι _ Κ ι
Η; ο. ·ΙΜωΪ Η ·
'ι··'ὺ"*·
··0κὴ
ΜωΓΑΥΡοπωω ΜΜΜ
ΔΕΝ του ΞετΡΑΦει ευοωει τΕΛ|κογ ο Περε|ΡΔ...
Αποθἐωση απο τους ΓΑΥΡΟΥΣ στον Σλουκα.
που έδειξε την ΜΜΜ τον και μενει