Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Στο εδώλιο με βαριές κατηγορίες οι αδερφοί ΨωμιάδηRecognized text:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ||'|ΡΛΣ
«0δ|κ65 ΜΜΜ»
και χρονοδιάγραμμα   Ἡ  τι η λ Μό ρωσϊό
 ^ ` σιεΠιχειρήσει8
~ῦ σελ. Ι9
2310 29 94 θα
νννννν.εςε|ἰοἱοΓο$ΩΓ 7 “ ή  ψ1#“κ α“.-¦γ¦“
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ' Ι ΕΥΡΩ
 γγ 
ι! η τι ι 
 ε | ΣτηΦΝΜΚή
Παραμένει
με βοριέ5 κατην0ρί85
οι αδερφοι ψωμιαδη  
μ _ Ύ; ,,
Διώξει5 για κλοΠή
ΤΠΕ; :113211 και ψευδή βεβαιωση, Που ζη- ση τη5 ανακριτική5 ερευνα5 για τα «Μόρια», καυσίμων (Μό αγωγό
μιωσε το Δημόσιο με Πανω αΠό Πεντε εκα- εργα Που δίνονταν με αΠευθεια5 αντιθεση, του στροτοω
τομμυρια ευρώ, Πρότεινε ο εισαγγελεα5 να αλλα και για συμβασιούχου5 Που, ενώ ειχαν Π σελ 8
Προσληφθει για συγκεκριμενο έργο, εκτελουσαν αλλα καθήκοντα.
ΠαραΠεμφθουν σε δικη ο Πρώην νομαρχη5
θεσσαλονικη5 Παναγιώτη5 ψωμιόὁη5 και ο
αόερφό5 του Διονυση5, μετα την ολοκλήρω- ο Μι
Τριμερή5 για τα μεταλλεία
χρυσού στη Χαλκιδική
εμ::καιειτινι ' Π "Μ
Με μια
φρέσκια ματια .. “ . ' ή
μΠορεί να  γγ»
μεταμορφώσει Μ
· ΕΠικεί ηση «Αλέ ανδ σε» ¦ Ι
τη” 060 . Π 'ρ Ι " ε ρ θεματα κλιμακουμενη5
Γ Σε"τεμβΡ|0" ·7 στ ν Μ" Μ” όυοκολία5 στα
Ο “λ- '° τ " γ Μαθηματικό των ΕΠΑΛ
Εε0ρθιΦθιιεσιεγο ΡΜ εικαστικηαυτή
«χτυΠουοε» μονοκατοικιε5 ΘΕΣΣΑΛοιιικιιΣ
Π σελ] Π σελ. '4- '5