Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψάχνουν συμφωνία αλλά με ακριβότερο... ΦΠΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ι τΕΛικοΣ καμια
   ΠΛΥΜΠ|Λκ0Σ-:ΛΝΘΗ
 · Ή ΜΜΜΕΜΜΕΠ ΜΕΡιΠ@ΔΣΡΠ ώ
 ·ἴ δ γαμεί · Με αμα αητΖιλιλΣ
 σε ο εφ
Κ ι γ;¦¦ὲΡα ιΜ›3ΒΠ
Χ | Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.610 - Τιμή 1,50 € - νννννν.ε-τγρ08.ε0Μ
ΠΥΡΕΤΟΣ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΣΕ Ρ|ΓΛ ΚΔ' ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΝΩ ΤΕΛΕ|ΩΝΠΥΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΔ' ΧΡΗΜΑΤΑ
Ψάχνουν συμφωνια - 
αΠῇά με ακριβότερο... ΦΠΑ 
οι εξαγωγές στη Ρωσία
- ΜΗ:: Δ
ετα ι
λατρευω
Δ|ΑΒΟΥΛΕΥΣΕ|Σ οι Ο . Ε|Σ|·|Γ|·|Σ|·|-ΒΟΜΒΑ
ΤσίΠρα με Μέρκελ και ι - γ ἡ _ . | |' αΠό τους «θεσμούς»
Ολάντ για Πολιτική Ρ - ¦_ ~ - ' ·“ ι -- _` για δύο συντελεστές
λύση, Που αΠορρίΠτει  ·_ ο -: ' ΦΠΑ ί 10/0 και 23%,
ο... ΣόιμΠλε. Σενάριο  ” Ρ " η κυβέρνηση αντιΠρο
για τετράμηνη Παράταση τείνει 70/0, 14%
Μνημονίου με νέα μέτρα και 23%
Α_ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΠΤγΞιΑκι-ι ΣΥΜΦΩΝ|Α ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΝΑ Δ|ΑΣΩΖΕ| Τ|Σ ΜΕΤΑΡΡΥθΜ|ΣΕ|Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 7-9
ιΕκΜΗΡιΔ-Σοκ ΓΔ Ε|ΣθΔΗΜΛΤΛ ΑΠΟ πικαπ ΚΔ' ΔΚ|ΝΗΤΛ τα
εφε Μα .απο 'Πε ΠΠΠι@Πῇε@
ασεπ ΠΑ Π-ιΝ ΜΜΜ Πολη τη: |'|ΑΛΜΥΡΑΣ
 Οι - 3 ι
β ©ΑΣΜΕΠ©Σ ΜΜΜ ι -·
Ο ΜΝΟΜΜΟΣ ΜΕ
ΤΑ 2 ΜΕΤΑΠτγχιΑκΑ
ΠΟΥ ΑΝΤ|ΜΕΓΩΠ|ΣΕ
ΤΟ «ΣΟΟΥ» ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ι)Και νέο εΠεισόδιο της Προέδρου με
εηίθεση στους δημοσιογράφους!
ΞΕΛο ΠΟ)
Σζ@ΡΠΣ ΔΠΑ©ΨΑίΞΨΞΗ
καείνουν 19 αστυνομικοί
σταθμοί στην Περιφέρεια
ΖΗΝ ἩΞ›
` *ε ·· Ϊ ή,
- ·: ·' Μίνι. 
ΕΝΝΠΑ «©©ΑΡΗΔίΞΣ» ΠΟ Λ©ΝΜΝ© ε
Συμμορια ΠαΠΠουδων...
σήκωσε διαμάντια Γ _ Ι Π 
αξίας 300 εκατ.€ .. ¦_.ϊζ|Χαἑ Ί ΕΜΑΕΣ
'ΠΟ ΣΗΜΕΡΑ = ΩΠΣΤΗ ΟΕΣΣΖΜ©ΜΜΠ
Και ο Λευκός Πύργος
κινδυνεύει αΠό Πῆημμύρες
ΜΒΜ ἩΞ
ι _ .Δ
Ο' Ε' Η ΣΥΝΤΑΞ|0ΔΟΤΗΣΗ ΠΑ 0ΦΕ|ΛΕΣ ΕΩΣ 25.θθθ€ ΣΕΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα