Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΕ' | ` _ .   ι ¦ ”Η
ΝΕΜΟ" 1_]··#.· Ζ·[·) ι -'Ξ#]
ΜΠΩΛ εποε _¦-#ῳ “ -/  ξ ι
Μ°  Αμ ΦγΛ_ 5_ι 56 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑ|'ΟΥ 2ΟΙ5 τιμηφολλου Ι|3Ο€ · 
οι ιιΜοι ΔιιοκΜγιιιογΝ ·
ΕΠΑΦΕΣ Με ιοΝ κεΝιρικο
ΔΜγΝιικο ιιιΣ ιΝιερ
κ ΝΟΕ ν “7
ΣτοχΩΣ ·  
¦ ΒΡΩΜικΑ  ·  ΝΑ ΜΒΜ'  
"ΜΜΜ    
Με ΜΟΥ" _ Η' ΞΕΝΝΗΜΑ..
'Άσε χθες Το Μονο 7
από ιην έᾶρη ότι έχε :ζ
Με με τη Φεβρ
Για· @Με να Με
Έ· ΜΜΜ Μπιτ -·"
7 Βρίσκεται Μο γ¦
Ξ; ωόχιιπιρο ια· 
τ Ολυμπιακού Μ. _
έ έκ πτ- πω· . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα