Next

Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΜΕΝΕΓΑκΒ Ι 'σελ,Ί9
 Το πιω· της ΜΜΜ
· στον'Μω ΜνΜΜῇΜνπ
ΤΗΣ ΜΜΕ  
Ι Ι  “
Τ”, χ η
) “ Μ
Σὲ 3 Μο"
ἔἑ"δΙΜ,ΕΜΜ
ΜΜΜ( ω· ΜΒΜ" «ΜΜΜ» Με· 87 ως
Μ" Βίκυ σελ/'3 ο ως Η" |'|ωΒνω 39· π ΜΜΜ] ΜΜΜ
Το ΜΝ τοπικη