Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Βρήκαμε παπά ψάχνουμε το ράσο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
' ° `
¦ Η | · _ 
έ . γ
ο Ο _
εΒΔοΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑτ·Ρ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ “
Μ.τοροητἱΚἱ.ετ πεμπτη 21 Μία Με χ Μη 2€ ο. Με
Βρηκσμεπσπό
ψάχνουμε το ρόσο
θέμα ημερών η οριστικοηοίηση της σομφωνἰσς, με χρημστοδότηση σηό τον 'οὐν·ο
 Ο· κοίτκΝτ;... βγτ'·ζΜΝ φωνή
Ή Η ειπε Η πωπω πω  
ΕΜ! ο ΕΝτεκΑτοε ΜοΖΕΞ· “Γαβ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα