Πρωτοσέλιδο Αυγή: Η ανάπτυξη όρος για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
···· _
ἔἑΒ ΣΕΒ" “ἑΡωΜ ΠΡΩΙΝΗ
,_   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
.οΚακκίηο.οτ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Μ·ᾶνΒἰΒτ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12298 ΤΙΜΗ: 1,5 ε
ΑΠΟΚΑΛγΠΠΚ0 επΡΑοο ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Μ Μ ~ » Στο εσωτερικό ως» του ΔΝΤ (σώσε πιεηιοταηαυηι)
με ημερομηνία 10 Μαίου 2010, το οποία κατέθεσε η Χαρά
| ε ΙΜ εμ" Τ. ο Δ ω..ω_
Η Ε α ι ε ωωΉ%ἑ Γ ' τ Μ “Μζἔἰ'_ _ Καφαντάρη, αποκαλύπτεται ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
ΜΜϋω%Μ 'Με. ` ή" =))·Ι·¦
.Τ ἑ=ο“αΜ“ο=:ἔο,Μ Ταμείου «το προσωπικό του ΔΝΤ επεσημανε ότι η αναδιάρ
| - · ο ο σε ο το ελλη ο
το κουρεμα το 2010! “ΣΕΜΡ“·=ε-ε¦τεεΞ οί:ἑΐἔ°Μῦ°“"° Με"  
· .ζΉὡΉ“·ωΡ%ο#3Μ$Μ““ ·
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΕΡ|(ΕΔ - θΛΑΝΤ ΣΤ Η ΡΙΤΑ
Ξ Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤθΠθΥΔ0Υ:
όρσε για συμφωνία ἔΞΞ:.^:.ιιι:Γ
Παρέμβαση της προέδρου
ρ | | για τον αποκλεισμό
Αναδταρθρωση κρεσυς, χαμηλα του κοινοβουλίου
πρωτογενή πλεονάσματα, επενδυτικό από °°τ“νοΡιΚἑς ΜΜΜ;; Μ
πακέτο τα κομβικό σημεία
» Τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και οριστικά λύση στο ελληνικό ζητημα διαπραγματεύεται σημερα η κυβέρνηση στην τελικη ευθεία των διαβουλεύσεων με τους
δανειστές. Αυτές αποτελούν και τις προϋποθέσεις για να κλείσει η συμφωνία μετά
τη «μεγάλη πρόοδο» που καταγράφεται στις συζητησεις των τεχνικών κλιμακίων
(ΒτιιεεεΙε στουμ) επί των μεταρρυθμίσεων που εκει προτείνει η ελληνικη πλευρά η
ζητούν οι θεσμοί. Κρίσιμες για το τελικό αποτέλεσμα θεωρούνταν οι πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός σε πολιτικό επίπεδο. στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται και οι επαφές που θα έχει σημερα και αύριο στη σύνοδο κορυφής. Ανάμεσα σε αυτές. οι συναντπσεις του με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άν Μέρκελ και τον
Πωσ πρόεδρο Φρ.οΜντ. ΜΡ ΣχεΔιο ΚΑΤΡ0ΥΓΚΑΛ0Υ
: Δημόσιο καθαρό
από εργολαβίες
» Ομάδα εργασίας έχει συγκροτησει ο
αναπλ. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ Κατραύγκαλος. με στόχο τη
διαβούλευση για την κάλυψη με μόνιμο
προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας του Δημοσίου από τις αρχές του
επόμενου ετους.
ΠΜ Η· πωσ “ΠΑ · ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 ΝΗΜΑ ιαΝιιΜΑτοτΡΑΦογ
 Καμπάνα 5,7 δισ. δοθ.
γ ¦ των ωχαντιστών ,
 ΕυνΟΙες η Παῆμύρα σε πέντε τραιιε:ικούε ο Π· Σ°Ρεν"ν° υπογράφει
2 : υ Δ Δ
 » Κάτοικοι και αρχαιολογι- κοῆοοσου$ τα  
η κσί θησαυροί μεταφέρονται » ΠΜ· (Μό τΙς μεγαλύτερες τρό_
Ϊ ΤΟΥ Ποπ!" Φ^ΡΑΜΑ· μοΚΡ'ό από Ψ” Πολμύρο ως πεζες του κόσμου - ΙΡΜοτεοη. ΣΤΙΣ ΒΡΕΙΣ
Συρως· Που επεσε Χθες βράδυ Ξ ΒατεΙεγ8. Είτίετοι.ιρ. ΗΒ$ και ΠΒ8- '
ΣΕΛ. 10
~ » Τ° δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελ- στα χέρια των τζιχαντιστών. Η καλούνται να ΠλΠρὡσουν συνολικό » Κ Π κ εντυπώσεις όΞ λάδα μέσω πελατειακών σχέσεων έλεγαν ότι η ΠΝΕ8£Ο, που έχει χαρακτη- : 5.7 δισ· δολἀρω σε Πρόστιμο (πω ω φΠσε Η νέα ταινία του Ι] κρίση είναι μια ευκαιρία να απαλλαγούμε από ρίσει την πόλη Μνημείο Πα· μερικονιΚὲς και βρετανικές ορΧές Φ ωΜύ σΚΠνοθω 'Νεόί τις κακοδαιμονιες του παρελθόντος. Ορθώς. γκοσμιας Κληρονομιας. εκανε Ξ ΠοδεΧόμενες Η" ονόμε|εἡ τους στο απο» με τσγωνιωές
¦ , . . , ο : ι
έ Χωρις την κριση. οι πιθανοτητες να κυβερνη- εκκληση για την προστασία (Κώδων) Χε|ρσγὡγΠσΠς των Ιω” τους Μάικλ Κέικ Χόρβεϊ
ι σει ενα κομμα που δεν πατα σε πελατειακες του πληθυσμου αλλα και τη Ξ μιὡν δολορίου και ευρώ. οι τρόΠε_ Καϊτέλ Τζέιν Φόντο Ρέι_
ί οΧέσεις. Κω όρο νο ΠερΙ0ΡΙστεί το ΠελΟτεΜΚό «δωφύΜξΡ ως μον“δ¦Κἡς ζες έχουν παραδεχθεί την ενοχη τσελ Βάιτζ.
κράτος. ήσαν ισΧνές. πολιτιστικης κληρονομιάς».
γ τους. ΣΕΑ.25
 ΣνΝΕκΕιΑΣτπ ΣεΑιΔΑ1 ω 7 Σελ" = ΣΕΛ- 15 Ζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα