Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ χ ΣΠΠΕ ,Ο Ο Έ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σ "Το
Ο ο ` 7/ 'ΕΜΠ ΤΗΣ!"
ΤΟ Ο! Η Η ] ΣΕΜΕΕ
η χ η › Ν γ γω ι η
ὅ- ::  ` _ Ε ΕΟΕ ΜΜΜ · ί
Ϊ ΣΤΟ Ε|Δικο ΕΝΘΕΤΟ ” ' ὁ .
Πέμπτη 2] Μαΐου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.609 - Τιμή 1,50 € - ΝΜ.ε-£γρ°ε.£0Μ
 η Μ “
··: ιι· Δ· ι· ι ·Δ Λ  .
Δ Δ ωΔ Δ
@ΣΟΣ · · · · · ·
ΤΑ ΝΕΛ ΠΟΣΑ ο · · · · Ε  “ἶῖζἶῦ
 .'-.' “. Οἔ:ἑἔἔἑἔῖἔΞἰω '. ζ ' Ξ ζ . ο' «κορ|ο|»
' . . . ΞἘΐὅι:ΤΞρἘἑἔΞλως :“. . Τ “ο .· ο· ··· Τ Τ Τ Τ ¦ | 
Τ ¦ Λ Μι η ΑΠΕ|ΛΗ
·°Δ Π ΕΔ* η· Δ;·Τ· ΤΑ ιι :···ι 'ΔΔ|ΔΔ|Δ 
' “ · · · ΠΑ χΡΕοκοΠιΛ
ΕκκΑΟΛΡ|ΣΤ|ΚΛ - ΦΟΤ|Λ ΠΑ ΕΛΛΗΝ ΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡ|κΟΥ τἴἐἑἩΒ'ΜἩἔΝ
Με το σταγονόμετρο
η αύξηση του ΕΣΑ
από την ΕΚΤ
ΔΥΣκΟΛΑ
«ΠΑΓ|ΔΕΣ» ΣΕ ο ΣΥΡΜΑ
ΦΥΣ|κΗ, Β|Ο^ «Δ|ΕΓΡ^ψΕ»
, γ , Μι ΤΗΝ
ΕΣΑπΕ^|Α
Ξ *Η ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ|ΑΣ  
  4 Η 
ΕΣΕ:  Σ η Ι Ι
290 0' ε|σακτέο| ως ζ"ταε| 8ξΠγΠσε|ς
^οτ“ν0μΜέςΣχοῆές ~ από την ΕΛΑΣ.
Σ ΡΕ|'|0ΡΤΑΖ | 
Σ ΛΥΣΗΣ | Σὲ; :Η
- ι· Τ
ΠΛΕΤ ΟΦ ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΑΟ ΣΤΗΝ ΤΡ|Τ|ΟΛ|·|, |ΣΟΤ|ΑΛ|Α ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ| 
Σ ΡΕΠ0ΡΤΑΖ | Σὲ_ Σ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα