Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ "ΜΙ |
Μ_/·:_ζ/; 
Τιμη φύλλου Ι¦3Ο έ
ΜΝ :ο αδέλφια '
 ;,  ΑσσῳγΠΠκΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑ ΟΛΑ  ζ)
 σε Τα? Τ -ΐὁ6› Ἡ.
·· . Ν 7- Γ | ρ · / .· Τ· β ρ κ ρ 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015
ΑΒ ΦΥΛ. 5Ι 55
Ρσσι ' ίν '
σσΡ¦σσς Η ἐκ = :
τσι· μπισκσσ σσσ
Η ' νἩἙ=ὅω ` ·· Δ σ ΜΜΜ
ο" Γ|ΛΝΜ|(Β'|ΒΥΜΣἈΚΒΜΥΒΕ| 
'|ΒΡΕ|Λ Λ"Π Τ" Δ' ΝΑΣ
0ΜφσΜ “Ποπ
ΜΝ Ω) ιν . σωΜκσσσΜσσ ΜΒΜ
ΕΧσσμς πληρώσει 50 · 
. ` σε φσσσσς στσ Δημσσισ...
σ. ζ)
Η ΤΖΕΝΠΑ Δ'ΝΕ|
ΤΜ ΠΑ
ΝΑ ΑΠΟΝΤΕ' Το...
( Ϊ',:;. ΜΝΗΜΟΝ|0ἩΠΥΕΦΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα