Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τυφώνας σε αγορά, τουρισμόRecognized text:
50 ΟΖ
"ΒΕΡ""Σ" “ Δ ζ' ο' · . πΑιιελλλΔικετ
Ι  ' ε .·  Ξ “ ί Σ | ~η.< ι·μ ¦ Ι
Ενα βημα πριν Ι _ 1  τη ΕΞ! ἐἐ-` Ἡ ἔἄῷ Χωρι5 δυσκολιε5 Ι
"Πο τ" συμφωνΜ η , τ τ  το θεμα για τον τουρισμό
με τσυ8 εταίρσυ8 ε τ = , η
Συναντηση Τσίπρα με Μέρκελ και Ολαντ
ς. ιζ ιθ Ι _ Τις απόψεις τους κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι
 $ Α Ο· των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομαδα Α')
. ρ"κι. 4
 0| ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α ΜΕ ΤΑ
Κ. ΦΡ0ΝΤ|ΣΤ|ίΡ|Α ΣΥΓΧΡ0Ν0 θΕΣΣΑΑ0Ν||(|ίΣ
Π σελ. Μ· ί5
νννννν.8ςε|ίοἱοτοεῳ Η "ΕΓΑΑγΪΕΡ" Εο""ΕΡ'ΔΑ ΤΗΣ'θΕΣΣΑλ0ΝικΗΣ
ι-.ἐ>" Ι γ _Ϊ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΟ ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 | ί ΕΥΡΩ
' ΣΗΜΑ Κ|ΝΔΥΝ0Υ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠ0ΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ" ΦΟΡΕΩΝ
Τυφώνα5 ΦΠΑ
σε αγορα,
τουρισμό
ΜΝΗΜΕΣ είναι οι προβλέψέι5 των εκπροσώπων πσρσγωγικών φορέων τη5 χώρσ5 για τι5 έπιπτώσει5
που θα έχει η σχεδιαζόμενη αύξηση του ΦΠΑ στην σγορό και σε νευρσλγικού5 τομέί5 τη5 οικονομίσ5, '
όπω5 ο τουρισμό5. Ο Σύνδεσμοε Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων χτυπό τον κώδωνα του κινδύνου
για την απώλεια 200.000 θέσεων εργασίσ5, ενώ η Γενικη Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ελλόδοε θυμίζει το αυτονόητο: πω5 η αύξηση φόρων, όταν δε συνοδεύεται από ενίσχυση;
του φοροελεγκτικού μηχανισμού, οδηγεί σε αύξηση τη5 φοροδιαφυγη5. Η σελ. ι9-Ζσ
στη Ρίγα της Λετονίας _ .Ξ | '
Π σελ. 3 ”ί έ -_ Η·
πιιοκτσιιιλ "ΜΜΜ
Δε θα εεχόσσυμε
ποτέ!
Χιλιόδες πολίτες συγκεντρώθηκαν
στις δύο πανελλαδικές εκδηλώσεις
μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού που εγιναν χτες στις 7 το
βραδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη
θεσσαλονίκη και στην πλατεία Συνταγματσς στην Αθήνα Π σελ. ϊ
ΜΙΒ ΗΜ! "ΑΜ
Μό. Μί|4ί.ΒΞ 'Μ' ΜΒΜ Η·
Μ. "ΡΜ
σεττλλοηικιι
Συνελήφθη μια
ί7χρονη για διακίνηση
μεταναστών
στο ιιιιΜι· . Ἡ
σελ. 8
κεπτι>ικιι Μπλόκα
Τον ούνιο αρχίζουν
οι ψεκασμοί για τα
κουνούπια
σελ. ισ
Μ Με @θ Ϊ
ΜΝ γ έ" «Οδύσσεια» για 3.500
. ΜΗΕῦ;ίίῦΜ“ῦ“· ν ῦ ῦ··^ ί ς. παι ιό ετανόστε5
ι _ “ _¦ · :ισ-ναιλαειιεσθέ. “μ
_ εστω· ' η σε.
εσας-ωστε
ΜΠΑΣΚΕΤ
θρίαμβοε Αρη και ΠΑΟΚ
που προκρίθηκαν στου5
ημιτελικού5 Π σελ. 25