Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διάθεση συμβιβασμού φέρνει πιο κοντά τη συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΠεΠιΡοΠΙΠ.ετ
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 | τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.777
θεόδωρος Φέσσας
πρόεδρος του ΣΕΒ
ΣΤΑ ΣΚΑΡ|Α
Ε'|'Α|ΡΕ|Α ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ
' |'|Α ΞΕΝ0Δ0ΧΕ|Α
Αντώνης Σαμαράς
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
σήμερα στη Ν
Ανοδικά ο τάρος
στα ηλεκτρικό είδη
Στην αγορα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
προτίμησαν να «επενδύσουν» μέρος του εισοδήματος τους οι Ελληνες καταναλωτές κατά το πρώτο
τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, παρα
το αβέβαιο μακροοικονομικό Περιβαλλον. >ί 7
Η |νδία ξεπέρασε την Κίνα
Ανεβάζει ταχυτητα η οικονομία της |νδίας και φέτος
αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμους ανω του
8%, δηλαδη υψηλότερους από εκείνους της κινεζκής. Ο |νδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόνη έχει
υποσχεθεί επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με προτεραιότητα στο μέτωπο της φορολογίας, αλλά και δημόσιες επενδυσεις ύψους
ί 37 δισ. δολαρίων σε ορΚοντα πενταετίας. >24
Σχέδιο ανάπτυξης για τα ΕΛΤΑ
Στην αμεση σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου ανόπτυξης των ΕΛΤΑ με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμπς οικονομικής βιωσιμότητας τους
προχωρεί π κυβέρνηση. >ί ί
ΠΓΔΜ: Πλήγμα στην οικονομία
Επιπτώσεις στην οικονομία της ΠΓΔΜ προκαλεί π
συνεχιζόμενη πολιτική κρίση, με εκατοντάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης να περνούν όλη τη
νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα έξω από την
έδρα της κυβέρνησης στα Σκόπια. >26
Καμπανάκι τραπεζιτών
για νέα φούσκα
Εκκληση προς τις αρχές ανα τον κόσμο απευθύνουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα στελέχη του
χρηματοοικονομικού κλάδου για ενίσχυση των «εργαλείων» αντιμετώπισης κρίσεων, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για τη δημιουργία νέας φουσκας, εξαιτίας της παρατεταμένπς περιόδου πολύ
χαμηλών επιτοκίων. >2 5
Πετρέλαιο: Πτωτικοί κίνδυνοι
Εν μέσω πολλών ερωτηματικών για το εαν το ραλι
των τιμών πετρελαίου θα έχει διαρκεια, αναλυτές
εκτιμούν ότι οι πτωτικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη
ξεπεραοτεί και ότι ο καθοδικός κύκλος δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί. >24
[ατυεεε|ε ατουρ1 Τηλεδιάσκεψη με στόχο να γεφυ ρωθούν οι διαφορές με τους θεσμούς
ΓΕΝ' κ Η
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Π Π· Μ Μαη· 5
Γ ια μια «εξαιρετικό κρίσιμη φάση» της
διαπραγμάτευσης έκανε λόγο ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της γενικής
συνέλευσης του ΣΕΒ.
Διάθεση
συμβι βασμού
φέ ρνει Πιο κοντά
τη συμφωνία
«ΟΡΦΑΝ0» ΕΓΓΡΑΦ0 |'|ΕΡ|ΓΡΑΦΕ| Τ|·|Ν ΠΡΟΤΑΣΗ Τ|·|Σ Κ0Ρ||Σ|0Ν
ΕΠιτάΧυνση στο ΠαρασκΠνιο των έΠαφών κυβέρνησης και «θεσμών», με οτόΧο την εΠίτέυξΠ
μιας τεΧνιιαίς συμφωνίας, η οΠοία θα μΠορούσε
να αΠοτελέσει τη βάση μιας Πολιτικός συμφωνίας
στο Περιθώριο Πις Συνόδου της Ρίγας, καταγράφεται αΠό Χθες. Στο Πλαίσιο αυτό υΠΠρξε νέα εΠαφό των μελών του ΒΠ188θ15 ΟτουΡ υΠό τη μορφη
τηλεδιάσκεψης, εξέλιξη Που αΠοτελεί ένδειξη ότι
τα δύο μέρη έΠιΧειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, εν μέσω, όμως, αντικρουόμενων Πληροφοριών και διαρροών. «Είμαστε διατεθειμένοι
να κάνουμε συμβιβασμούς» έίΠέ ο ΠρωθυΠουρ
γός Αλέξης ΤσίΠρας αΠό το βημα του ΣΕΒ, Προσθέτοντας Πως η «συμφωνία βρίσκεται στην τελικη ευθεία». Παράλληλα, έγγραφο της Κομισιόν
Που διέρρευσε Χθες το αΠόγευμα κάνει λόγο για
σΧέδιο άμεσης ενδιάμέσΠς συμφωνίας Ελλαδας
και εταίρων, με ΧρηματοδόΠ1ση σε δόσεις Ιούνιο
και Ιούλιο, «κού ρεμα» των Πρωτογενών Πλεονασμάτων, αλλά και οριστικό συμφωνία το φθινόΠωρο, όΠου και μετατίθενται τα «αγκάθια», μεταξύ των οΠοίών ασφαλιστικό και εργασιακό. Πάντως,
δεν έΠιβεβαιώθηκέ η ύΠαρξΠ του αΠό το ΥΠΟΙΚ,
το Μ. Μαξίμου και την Κομισιόν. >3
[διαπραγματεύσεις] «Κλειδώνει» στο 18% ο βασικός συντελεστης και στο 9,5% ο μειωμένος
ΣύγκλιοΠ στον ΦΠΑ, Χάσμα στα ε ργαοιακά
Π. Σκου ρλέτης: Μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό αΠό το φθινόΠωρο
[ΕΣΕΕ]
59 λου κέτα
την ημέρα
το α° τρίμηνο
Κάθε μέρα Που Περνάει Χάνονται 22,3 εκατ. ευρώ
αΠό το ΑΕΠ της Χώρας, κάθε 24 ώρες κλείνουν 59
εΠιΧέιρΠσέις και μειώνεται η ΠλΠρΠς αΠασΧόλησΠ
κατά 613 θέσεις εργασίας, η αγορά βρίσκεται σε
ακινησία, ενώ κυ ριολέκτικά έΧει «οτεγνώσέι» και οι
ενέσεις ρευστότητας δεν μΠορούν να τη συνέφέρουν. Τα ΠαραΠάνώ τονίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Βασίλης ΚορκίδΠς, υΠογραμμίζοντας την ανάγκη
να υΠάρξει, εΠιτέλους, μια «έντιμη» συμφωνία με τους
διεθνείς Πιστωτές. >1 3
ΑΕΡΗΑ
προθεσμιακη
ΗΕ Αι.Ρι-ιΑ ΒΑΝκ
Η μόνη Προθεσμιακή που σας δίνει
για να κερδίζετε κάθε μέρα!
ΜωωΜΜΜφωΜΜρωΜ.ΜΜ
Με το βλέμμα
στην ΕΚΤ
και Πάλι
οι τράΠεζες
Εν αναμονη και Πάλι των αΠότ φάσεων της ΕΚΤ οΧετικά με την
εΠέκτασΠ της Πιοτώτικης διευκόλυνσης των ελληνικών τραΠέζών μέσω ΕΙΑ βρίσκεται το
τραΠεζικό σύσΠ1μα. Οι ελληνικές
τράΠεζες διαθέτουν αρκετές εγγυησεις ώστε να αυξΠσουν την
έκτακτη ρευστότητα Που λαμβάνουν έως τα 95 δισ. ευ ρώ. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα