Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π _ Πιο δυσκολο απο τον Σεπτέμβριο!
ι κι · Πῶς θα ειναι τα γκρουπ
` ι. . ι
. σ δυναμικοτητας και οι [λιγες]
¦ · πιθανοτητες να φανει τυχερός
· Ξ ρ" 'με ι, 7 η! ·4μ .
.ε δ” ' ώ < να : Η '_ 
καιω Γ' ““
ι Ι ἐ`$ , ο Ολυμιιιακὁς .
. η 37 . π
τ . “~ κ πιο· ι9ΜΑιογ 20Ι5.κώιμερΜι ΜΜΜ εφηἶτρ
εδώ ιινὁρὡθηκιι κι" ι.
κοινη επιθυμίιι είναι Ο
να ιινιινεὡσιιυμε”. ·.
· ' Ψ:
ΕεκιιΒιιρισε Π
ι.. ρ·>. "' 5 :Ἡ ι
Ἡ=-·: - “'
. ί . Β τ
“ β. Ξ
··  Μή:
Οι ΓΑΥΡΟΙ έστειλαν μηνυμα στήριξης.
αλλά και απαίτΜἶγἴαἴατἘῇαῖτου
- · α ·Μ·” τμ ·" “τομ
τιμωταθληματος ο .Τρελα και κατα την
ΔΣι·ιιτιη:ιο“ὅἡ, σε αεμΐδρὁμιο και ΣΕΦ Ι
Σ Μ' "Μ ΜΜΜ: Π"" ΜΤΒ ΧΤ|ΖΕ|...
Ο Ολυμπιακος των Αγγελόπουλων, Φο"λ τώρα για ΠΡω¦ᾶθλημα "Διοικηαη, αγωνιστικό τμημα και
του Σφαιρόπουλου, του Στιανουλη και και επιβεβαίωση κοσμος Παμε για το Πρωταθλημα και να
των μαΧητὡν ”ζεΧναΞι” τη Μαδρίτη, _ _ δημιουργήσουμε μια ομαδα Που και τα
αλλα υιιὁΟΧΞται επιστροφη της κοκκινης κ"Ρ|"ΡΧ|"ς επομενα Χρονια θα Πρωταγωνιατεἰ σε
και... κούπα στο Βερολἰνο και στην Ελλαδα Ελλάδα και Ευρώπη”. εἰΙιε ο κόουτς
 ιιιιιιιιΜιι μ . χ ι Δή .;-· ιιιιιιιιΜιι.  η έ
·· ι:ιΦιιιιιιιι· . . μ .-Δ
ιιιιιιιιιιιι ΜΜΜ: κι Με·
Ο Γ ” Παω
 _ ΜΜΜ' τυπικα ..και
οιον ιελικδ με ιην Ξάνθη Μ  για την ακαδημἱα · "Τα
 θα Μ ' ΒΡΒΜ'||Ν|0 θ· 6 αν
12.083)π..:;.:Ξ.2.ι:ῖ:“. .ΜΜΜ-“- κακο ΡΜ Μ Μ" 
τη ΜΜΜ που γινεται"
Μ ΜΝ: Ο' ΠΜ Τ" ΝΥΝ" "ΜΗΝ" 'Μ ΜΒ" Π3·3|. Μ' "ΜΜΜ" Τ" '|ΡΜΜΜΜ| ΠΜΣ ΤΗΝΟΥ! ΜΕ ϊ" ΜΥ|||ΜΕ|||