Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανέλαβε ο
Α Μποῖσ·βᾶλης
ΜωκΗΠκΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ κΑΑΑΜΑΡ|Α
ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 311 | ΤΡ|ΤΗ 19/05/2015 |Τ|ΜΗ: 1.3Ο€
ως ποδοσφσιἩτής `
ω «δικεφόῆυυ» Ξ
«ΜΑΧ·Μο·»
ωοχΣ@ποΡ
Θσ πόρει θέση γ
σἙην ενδεκόδσ
ΣΥΝΕΝΤΞ* ` ν .ὰ 
< Μ ¦=-·
ΜΒΜ >
Υι··οψήφωςἱ|
; ΣΑΜ διεθυνής
Δ 1 κ _` /'
9Β!ΣΔΜΔΜΔ ω ,
Στο πΕΡ·ΣῖΕΡ·· '·  Η  
Είνσι πυῆύ1
¦κσῆύτερσ '
| ὲΘσ δῳς?υΜέςΡμερσ Ι
τον κσῆμτερ9 τους_εσυτο
ΜισΞΒόκριση στους «4»
· ΣΕΑ.31¦32¦33
Εκπῆήξεις
ετυιμόζει
ο Πρίφτης
ΧΩΡ|Σ ΑΝΤΕΓκΜποΠΕ, ΜΕ ΝΕ'Μ·κ κι" ψΥχ|κΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ε|'|ΣΜ¦ Ο ΓΡΑΜΜΕΝ0Σ ΑΝΑκο|ΝΩΣΕ ΑΡ|θΜ0 ΣΩΜΑΤΕ|ΩΝ ΠΟΥ ΕΑΕΓΧΕ|
ΔΕ) ¦ἶἐ)  ΝΑΘ/ΜΜΜ εΦΗΜεΡιΔΑ
 'χ από οῦἴα,αλἑε· Μέσης
κκ ιΕΑουέ
κ " % ¦ τ
1 π /| ..ἑῶ4
ογΖογΝ|ΔΗΣ. ΣΤΡΑΝΤΖΜΗΣ¦
ΧΛΩΡΟΣ. Π^|ΤΣΗΣ ΠΑ
Το ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΑΡ|ΣΑ
(18¦30) ΚΑ| Μ|'|Α|ΝΕ| ΤΕΡΜΑ
ΣΕΑ.31¦34¦35
σοϊτζίδης:
«Ηρεμία ΜΒ
δικσωσύνη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα