Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Βουλιάζουμε... δεν αλλάζουμεRecognized text:
ΔιλπΡλτπλτεγττιτ
Φωε στο τούνελ από
πρότοσπ τπε Κομισιόν
Αλ. Τσίπροε= «Πρώτο συμφωνία. μετό ονόπτυεπ»
σελ. 3. ί5
ΤΡ|'|'|·| ί9 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
Π Η! .τι Η   ιι;  μι Ο)  Μ .Α -ί 
Π  υ μ ε . . · Δε λέει νο σβήσει
π «φωτιό»
·ΟΟ000'ΟΟ'ΟΟ·ΟΟΟ·"ΟΟ·ΟΟΟ·'ΟΟΟ·Ο·
νννννν.εσε|ίοίοτοεΩι
| που όνοψε στο
Δενδροπότομο
ν Π σελ. ιο
ΕΔΕΣΣΑ
ΚΗ ΑΓΟΡ;; βρίσκεται σε ακινησία, ενώ κυριολεκτικό έχει “στεγνὡσει” και οι ' καφε' γη το Ι
ενέσει5 ρευστότπτο5 δεν μπορουν νο τη συνεφέρουν. Πλέον χρειόζετοι “μετόγ- ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΧΩΡ|Σ ΣΥΜΦΩΝΑ φουσκωμενο νερο
γισπ οίμοτοε” τουλόχιστον 25 δισ. ευρώ για νο επονεκκινόσει, αφου οι οπὡ- 59 Ε"|χΕ|Ρ"ΣΕ|Σ Β^Ζ0γΝ ^0γκΕΤ0 Με ΒεγορίΠὁο5
λ ί ί δ| λ θ λ θ ί ί 2015»,
τἑ;εἑετο]υΕἔἔτἔ Ξεἶντ|ἰμπνου υσκο ο ο ονοπ πρω ουν μεσο στο > ΚΔ' 6ΒΛΝθΡΩ"0| ΜΕΝ0ΥΝ ΑΝΕΡΓ0" 4 "Μι
ΚΕΠΠΑ"
ΝΑΚΕΔ0Ν|Α
ποτοκοπειλ
Απεργία για την
οικονομική ασφυξία
. _ *'-·Ύ:ι σελ.7
ἐ-ἴί;_·-· ἐ-- _«Με το δεξι» ξεκινπσον κατεληεε στον
ο' υ"οψ"φ|ω τεχνικα διευθυντη
. . . . . Π σελ. |9
Επικαιρο και κατανοητο το κειμενο «Εμεις και οι αρχαιοι
 _ _ >_ . χώροι θεασης και ακρόασης», το οποία δόθηκε χτες στους
Ι “ Ι Ι φ φ φ υποψηφίους των πανελλαδικών εξετόισεωνΙ που διαγωνίστη- ¦ Ι
Ι Αφου εξασφαλιστει η προστασια θα ακολουθησει η αναδειξη του τα- καν στο μάθημα της Νεοελλην¦κής τχὡσσας ΜΜΜ Πα¦δεως ΑΠΟ ΠΝ ΟΠΟἙϋΧ|Ο
Το μ φου της Αμφίπολης αναφερει ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμου¦ στην ελΠίὁο
Ι Νικος :υδακης¦ ενώ μεχριτο Σεπτέμβριο θα εκπονηθουν οι|μελετες. ο' ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣγΝΕΡΓ^ΣΜ Με ΤΑ Ι
ϊ"5  Στηντελικη φαση ειναιηπρομηθεια ενος ασυρματου συστηματος ΦΡ0ΝἩΣΤ"ΡΜ ΣγΓχΡ0Ν0 θΕΣΣΜ0Ν|κ"Σ των μΠοροζ
καταγραφης περιβαλλοντικών συνθηκών σελ. 22
Π σελ. '2 - '3 Π σελ. 2'