Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θ. ΤΥΡ|ΝΤΖΗΣ Τ. ΛΕΠΥΣΗΣ
_ πιω-νι·Μ··“·Μ=ι·ι-.ωο“=ιΜ¦ΡΦ““ω ΜΝ., νι =“.. . ι
_   ”ξ νι' ανα" την ομαδα' Μδνο ιιεοιιφδνια 
“ " για δοα μας έκει καοἱοει και θα Μαιου να μας 
καοἱζει' Οι αιιηιές της δδ£ας ης καοές δικές μας'
· Η και δίκαια [78-59] ειναι ιι νέα ιιοωιαθλῆιοια
Εοοῶαιις. καθῶς ο Ολομιιιακδς δεν έβγαλε
ιο ιιαικνἱδι ιοο και δεν καταφερε να αεριοοἱοει ιον
ρυθμο των Μαδοιλένων!
· Με ιδοα αυοΒλῆ|ιαια οε θα' η κοονια. ως
Λ Σ ιι ομαδα ιιαλε'ε. φωτ. ια έδωοε ολα' Δεν
 καιεΒδζοοιιε ια κεφαλια. κάθε ω... παοκοῳαμε
“Δ δοναια νια τις εαδμενες μεγαλες οιινμές
Μ και
· οι" 'ι
ο κ η ο Μ ως ων
ΤΩΝ ΤΕΛ||(ΩΝ'  . Δ - ως ΜΜΜ
' -· -- - > στέλνω στον Μ
Και ο Καοᾶμι Μούμια για Παω
· Ποιοι Βάζουν... δύσκολα στον ' ; ο
Περέψα για οι οὐνθἩ6γε1 Ν ) ε με Μωαβ-Μ
Ξανθης και ποιος τον λημαήζε1  Α. _ η ,δ έ 7' . . . Ο Μ Η! Μ
· Φωνές (πιο τον ΠορτοΥωο σαι Σ; · " ζ ` “· _4 “Ϊ ~ Μ'Μ Μ 'Μ ΜΜΜ.
απώΜιο και ομαδα με πολλοὺς “3 _ ·' ¦ 'ι ω ω  ΜΝ” για τον Μ ως
' ' ΜΜμΜη | Μ
· . ΜΜΜ
' . ν ΜαΜμαΜ Από Μ απο
 “ε Ί. ένας διανωνιομδς
ΠΑΥΛΟΥ. ¦ ω