Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ Μ" ΦΜΑΠ
ΜνΓΜΜΜΠΜΜ :
Γράφω ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 40
Το ΜΜΜ ΜΜΜ
'ως ·ΒΜΜΜΜς·
“  - Α “Ρ  μ`
. Ο νῳΝΠΜΠεΡΤ0ΜςοΥ ΔΗΛΩΣΕΡ
: 4 γ . ΟΤ|'ΕΝΔΕΧΕΤΑ| Η ΑΕΚ ΝΑ ΛΑΒΕ' ΤΗΝ-ΜιΠ
“ - .μερος οΑΠΠ τοωΕ%μ_ΡῖΑΦογ “ΠοΉΞἄῖΠκε¦·
Ο Δευτερσ 18 Μωοω 201 5 / Φυλλο 153 (3Μ› Χ € 13ο    
ΤΕΑ|ΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΑΑΑΝΔΟΥ
ΓΚΟΛΚ|ΠΕΡ (ΕΡΧΕΤΑ| ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ)
ΠΑ ΝΑ ΚΑΕ|ΣΕ| ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΩΠΟ
ΜΜΜ-Μέ  Μα· ..πε Η
Είναι Πολύ γερὸ5,
ανταΠοκρίνετω 100% στην
αΠοθερΠΠεία και μΠορεί να _ ' · _ 
ΠρολΠβε· κο' τΠν Προετο|μοσἰα Ο ὰ ¦
ΕΜ! ΜΜΜ· για· Μ
ΜΒΜ· ΜΠν,κωΜΜ
ο ΜΠΑΜΠΑ
ῖ!έΦ'Ρ'“' Η!" 'Ν ,  . 
Μ""Ε8Β'|'|ϋ|| Ἡ" ""|Μ8""  "ΑΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΠΕΑΕ· ΠΟΛΥ ο 27χΡοΝο: ΠΑΜΕ Πογ ΠΡοεΡχετΑι ΑΠΟ 3 ΣΕΠ Ο Δ Η “  Ετ 'Α' ΜΑΗ!
«ΓΕΜΑΤΗ» κΑ· κΑΑεΣ Σε20Ν Με ΠΜ ΞΑΝΘΗ ο Η Αεκ οποΣο ; ζ '  Ι Ο Η' Η" ΜΒΑ" Η" Β' ΕΜΠ"
ΔΕΝ εχει ΚΑΝΕ' ΑκοΜΑ ΚΑΠΟ|Α ΜΜΜ" ΠΑ ΑΡιπΕΡ0 ΜΠΑΚ Α . ΗΜ" π" ι· ο "Με