Πρωτοσέλιδο Έθνος: Εβδομάδα βαρόμετρο για τη διαπραγμάτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΟ ΜΑΪΟΥ ΖΟΤ5
Δρ. ΜΜΜ: ισο76
Τ.3Ο€
απο, Μπακ Από Με ει: ΒΑσΜιΔεει:ι3
Νέο κό μα συνΤαξιοὁοτήσεων από εκπαιδευιικου5
ΣΤΗ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝ|Α
ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΔ' Τ| ΖΗΤΟΥΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΛ|'ΒΜΕΤΡΒ
για ίπ διαπραγμάτευση
Καθορισιικέ8 Γ ·
οι συνανιήσει8 ιου . . . .
Τσίπρα σαι Σύνοδο
Κορυφή8 σαι Ρίγα
ΝΑ «καυτό» επιαπμερο - βαρό
μετρο για παν πορεία Με διαπραγματευσπ8 ξεκινα σήμερα για
ιπν κυβέρνπσπ, ενώ τα μπνὐματα
από του8 ειαίρου8 υπενθυμίζουν
ιο ασφυκτικό Πλαίσιο για την εξεύρεση λύσΠ8. 7305
«Μπλακ όσα» Του Ολυμπιακού σια τελευιαία 13' και ήπσ (78-59) από
Τα γηπεδοιίχο Ρεαλ. που δίκαια καιέκιπσε τον Ευρωλίγκα. ;:ι9-2ι
 Πα Τον Εφορία
4 “ΡΥθΜ|ΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΑ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ» Ε'ΣΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛ' ΦΟΡΟΥΣ
' Δ'ΑΓΡΑΦΟΝΤΑ| ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤ|ΜΑ ΚΔ' Ο' ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕ|Σ »6
ΚΥΚΛΑΔΕΣ·|0Ν|Ο·ΔΩΔΕκΑΝΗΣΑ ΔΗΜΟΣ'Ο| ΥΠΑΛΛΗΛ0|  - ΑΠΟ Τ|Σ ΗΠΑ
Τα Προγράμματα ΤΙ αλλάζει στα _. ΣτοΧευμένε8 Ι
.του ΕΣΠΑ στα νΠσιἀ Πειθαρκικα - επιθεσει8 κατα
Συμβουλια τζιΧαντιστων
ΕπιΔοιΗΣΕιΣ ΕΩΣ 60% τα ΤογΡιΣτι- _ Τ ό 8.
κ£Σ ΕπιχειΡΗΣειΣ ;-Ξ:43-46 ί  ον."ερι°ρ'ῦΗ "ΜΜΟ "Φ”
ο - Έ οι αργια5 προβλεπουν οινέε8
|||||||||||||||||||||||'|||||||||||'|||||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||'||'|||'||Τ|||||||||||||||'||||||||||||||||||||||ί||'||| ||| Π' Η" "Ι" |ῇΤῇ|ΤΠ|  ρυθμίσει5. 318·9
Δ 4 4 Ξ Δυναμικόιερπ εμπλοκή από ΗΠΑ.
με οιοχευμένε5 επιχειρήσω
καια Των ιζικανιισιών. πιο. 3ι