Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γρ,
·_ 7 τ ότι τμχ...
_ _  «ΣΟΣ» Πλ Τα τη: ΑκτιετΑεκτ
· Μ π¦ιΝιΞωΜ·κεε
 Σελ. 32-33
Ο κγΡιοΣ._. Δ'Ο|ΚΗΤΗΣ
ΟΓ.
θέλει να γίνει ο νέος
(δοτός) Α. Παπαδημος!
Αυτός είναι Ελληνας; Αυτός είναι πατριώτης; Υπονομεύει την κυβέρνηση
και τη διαπραγμότευση. Για να γίνει
(δοτός) πρωθυπουργός. Δεν είμαστε
προτεκτορατο, Γιαννη!
Η ύποπτη μεθόδευσπ
για τις συντάξεις
· ί
..των
Σ ` “ ΑΜ έπη...
θέσεις εργασίας:
Προγρόμματα για
26.600 άνεργους!
ανθρωπιστικής κρίσης
τα ασφαλιστικό ταμεία
ι χωνὶ
/ ή - - - - _ε _έ _ ε-__ _. ..ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΪΟΥ 20Ί5 | ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ '63 | Τ'ΜΗ: ῖ.5 €
Μ.τοχωπί.8τ // Μ.ηεπτ.8τ
«Λοιμὡδη νοσήματα που είχαν εκλείψει
επανεμφανίζονται λόγω μνημονίου»!
ο Μ Μου Κέντρου Ελέγχου και πω Νωωων (ΚΕΕΛΠΝ0) μιλό Στο Με
ΜΜΜΜΜναΜΜΜΜΜΜΜΜο
ΜμωνκωΜοωΜ).ωαςΜΜΜΜςΜΜαν
όλατοΜοχρόνιακωΜΜωΜψλιαωκωΜ.
Στουρνόρας
τελεειι·Ρλοο Με
Ἡ3'ΞΡΝΗΞΗΞ ΣΤΟΥΣ
Αν πτυξ
Ι Ι 
ΣΕΛ. ]2-Ι3
της Κομισιόν
ΣΕΛ, 8-9
ΓΡΑΦΗ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
200.000 πολίτες
στο πρόγραμμα της
| χαμηλό πρωτογενή ηλεονόσματα για τα επόμενα δύο
380.000 πολιτες
στη ρύθμιση
για τις Ι00 δόσεις
Ι49.000 πολίτες
στη ρύθμιση για
τον δημοσίου χρέους, ο προστασία του εργαζόμενου.
ΣΕΛ. Ιδ-'| 7
ΣΕΛ|ΔΟ ΑΦ'ΕΡΩΜΑ
Σελ. 35-42
8 Ξ Η Γενοκτονία των Ποντίων,
ΜΜΜΜΜαΜπκΜΜΜ ί η
Μ·ΜςσυνδέεταιηγενοκτονίαΜ.ΜΜτωΠΜμωΜό
Μ·ωγΜΜαιιδιώξειςπΜΜΜΜ
·ορόλοςτουΝγερμανικούΡόα,·οιΜκλονισακέςΜαπότουςδΜ- 
ΜΜΠσντίωνκωυινΜιαΜΜγιαωΓΜΜΠΜ- ω
ακούΕλληνιομού,ί9ΜαϊοαΜΜΜΜΜανούΜ Ο
ΣΕ^. 20-2`|
Μέ; ν 'η Πω Η η 3 η η 4.
 απανω Μελ· ιι Δεκ του· στο  Μιλ: το
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑ| ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑ|ΤΗΟΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕοΝικιι κΥΡιΑΡχιΑ
ΞΕἔᾶΜ
ΔΗΜΟΠΟΓΡΔΦΟι Με ΣΥ““3“
ΣΕ^. 44-45
τ με
ΔΑΝΕ!.
Σελ. δ·7
Αλέξης Τσίπρας, Πόνος Καμμένος και Νίκος Ποππός
ξααθόρισον προς κόθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν πρόκειται να
υποχρεώσει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΜ να επσναλόβει τα
~ λόθη του παρελθόντος. Είναι ξεκόθσρο ότι το μνημόνιο υπονό~ μευσε την ανόπτυξη και πως, σημερα. η Ελλόδα και οι εταίροι
μπορούν να κινηθούν μόνο προς το δρόμο μιας συμφωνίας
που δεν θα παραβιάζει τις ΜΜΜ γραμμές της Χώρας μας ο
Μα.
ο όχι νέες περικοπές μισθών και συντόξεων ο αναδιόρθρωση
// Σελ. "Ο-Π

Τελευταία νέα από την εφημερίδα