Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κγΡ|ΑκΑἩκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΑΝΕΜΕ|Ἀ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #322 // '|7_05_Ί 5 Μ.ΐτεε-ευΠόεγ.9τ
 ΞΕ- ῳἑἰὴΕ_“Δἐἐ _ έ έ 7
”   “Μ “ μ ___ κΠ;Ρ:·Ρῶ έ__ ¦ Ε ,° έ; ΕΞ;” 
 Ιἐβέβοιο τοΠεριεὲοίιἐΌο τΙ18 συμΦωγιο8ῇ Η Π Π
 Ε κοιΙ1δυνατότητα εΦς1ρμογή8 τΠ8 έ Ε ή __“ἐ
7,- _ ΕΕ ΕΕ  Λ““ ή ἶ¦  .ΕΕ
Η η Η ,η ω ,ΕΠ τ
ὰ  ψὲ _ἑ ΒεβαιΙ1 Π_9τρατΠγικη συγΧυσΠ
9 τω ΚυβέΡνΠσηΞ και η οικονομικῇκόθοδο8 ή
 |¦_|ι;τ· ΤΙ Η  Η Ε' Ξἐ Ε'
Ο·»9`ΟΟ
ὅΗαΗ
ΛΡΜΠΔ|ΠΣ ΡΥΠΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Λ ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΛ|
ΜΒΝΕ) ΣΕ ΜΒΜ ΑΝΩ ΤΠ" Η ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ ΕΝΕΧΕ| Κ|ΝΔΥΝ0ΥΣ
ΕΒ|ΣΜΠΥ ΚΜ ΑΠΩΛΕ|ΑΣ ΠΕΡ|ΠΥΣ|ΑΣ - ΕΡΑ" Ν" ΕΤ||Ρ|Ξ"Ε¦ "Η