Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Επιστολές και απειλές Αθήνας σε ΔΝΤ και ΕΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΙ-Ι
. . Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημεριδα..
  τι ΑΗ
9 771109 004107
ωωω.ιωιιιιηωππι8τ · ε 2,00 · Με τις προσφορές€ 4,00
Ετος 96ο · Αρ. φύλλου Δ28.944 · Ιδρυτής: Γ. Α. Βλαχος
:ΣΗΜΕΡΑ
Η ΣΥΜΦΩΝ|Α ΦΕΡΝ,Ε| ΕΞΕλιΞΕιΣ
Το διλήμμα αν ,
Πόυ διχόζει τη' Ν.Δ.
Σοβαρές διαφωνιες τόσο για τη σταση
έναντι μιας ενδεχόμενΠςσυμφωνισςμε
τους «θεσμούς» όσο και για το εαν αυτή
θα ληφθεί από τον Πρόεδρο ή την κοινόβουλευτική ομαδα διατυπώνονται στο
εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με το
βλέμμα και στην επόμενη ημέρα του κόμματός. Σελ. 9 ·
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
θα στήριζα
την κυβέρνηση εόν...
Την Πρόθεσή του να στηρίξει μια νέα κυβέρνηση αν η ενότητα του ΣΥΡιΖΑ απειληθεί και κυριως «αν ο κ. Αλέξης Τσιπρας
συνειδητοποιήσει την αναγκη να επιλενουν ΠρόσωΠα κεντρώας αντίληψης» δημοσιοποιεί για Πρώτη φορα ο κ. Σταύρος
Θεόδωρόκης. Σε καθε αλλη ΠεριΠτωοΠ,
ο επικεφαλής του «Πόταμιού» «υπενθυμιζει» μέσω της «Κ» στον πρωθυπουργό
τη δέσμευσή του οι επόμενες εκλογές να
γινουν με απλή αναλογική. Σελ. 8
νΠ_οψιιΦιοι ΚΑ| οΑΒοΡι
Τον ιούνιο αλλαγή
ηγεσίας στη. Δικαιοσύνη
Αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης
κυοφόρόύνται για τον επόμενο μόνο.
ΑΠοχωρόύν και οι τρεις Πρόεδροι των
Ανώτατων Δικαστηριων της χώρας και
Πολλοι αντι`Πρόεδροι. Ποιοι ειναι οι υποψήφιοι και τα φαβόρι. Σελ. 10:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡ|ΟΥ
οι τραπεζες Πρέπει`
να γινουν ιδιωτικές `
Την αναγκη επιστροφής των τραπεζών
στον ιδιωτικό τομέα επισημαίνει σε συνέντευξή της στην «Κ» η Πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του 'ΓΧΣ Αναστοσια Σακελλαριου. Η κ. Σακελλαριου
αναφέρεται στην ΠαραιτΠσή της και την
κατασταση στις τρόπεζες. Οικονομική
Κσελ.4
Αρθρα να την παιδεία _
ο Μαριέττα Γιαννόκου
Επιστροφή στην παιδεία με συνεννόηση
Σελ. 17 7 ό
η Βασιλης Διγαλόκης
ΑΕ', εξωστρέφεια Και ανταγωνιστικότητα ή εσωστρέφεια και μαρασμός Σελ. 10
ο Αιμίλιος Ζαχαρέας .
Η εκμετόλλευση του ανθρώπου Σελ. 18
ΑΡχιΕΠιΣκοΠιι Αντρικι-ιΣ
ομογένεια: Διαφύλαξη 
“ του έργου του Δημήτριου
Η διαφύλαξη του σπουδαιου Ποιμαντικού έργου του Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Δημήτριου σε συνδυασμό με τις νέες
Προκλήσεις των καιρών συζητώνται ευ
` ρέως στην-ελληνική Ομογένεια των
ΗΠΑ.Σελ.1θ .
ΕΩΣ κΑι 610 ενρο πιΝ ΩΡΑ!
«Νόρη» αμοιβών
καθηγητών·στον ΟΕΕΚ
Το «Παρα» στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαιδευσης και Καταρτισης (ΟΕΕΚ),
Πριν από χρόνια, καλό κρατούσε. Εκπαιδευτές επιμόρφωτικών σεμιναρίων αμει
ι βόνταν έως και 610 ευρώ την ώρα, ενώ
αλλοι εμφανιζονταν ειδήμονες σε 17 διυφορετικό γνωστικό αντικειμενα. Σελ. 23
Επιστολές και αΠειλέ  
       “ Και ΕΕ.
Οι καυτοί διαλόγοι, η` αποκαλυψη της Κριστίν Δαγκαρντ στο Δ.Σ. του Ταμείου
και η προειδοποίηση της κυβέρνησης για_'δημοψηφισμα με αρνητική εισηγηση
Η αποσταση μεταξύ τηε Αθήναε και των πιστωτών
εξακολουθεί να είναι μεγαλη, παρα τιε υποχω
ρήσειε που έχει κανει μέχρι στιγμήε η κυβέρνηση η
και ενώ το Πρόβλημα τηε ρενστότήταε οξύνεται
καθημερινα. Τιε προηγούμενεε ημέρεε, η Χώρα
βρέθηκε ,μια ανασα από τη σταση πληρωμών.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκέεπηγέε, ο πρωθυπόυ ργόε
Αλ. Τσίπραε,_στιε 8 Μαΐου, με επιστολή τον προε“
τόνε επικεφαλήε των θεσμών προειδοποίησε
πωε εαν δεν υπαρξει χρηματοδότηση από την
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α
Ευρωζώνη, η Ελλαδα δεν θα είναι σε θέση να
.πληρώσει τη δοση των 740 εκατ.¦ενρώ προε το
ΔΝΤ. Τηλεφωνικό ειχε ενημερωθεί και το .αμε-~
ρικανικό υπουργειο Οικονομικών,ενώ“τσ,θέμα '
απασχόλησε και την τελευταια σννεδρίαση τον'
Δ.Σ. του Ταμείου, τόνε αποκαλυπτικούε διαλόγόυε
του οποιον δημοσιεύει σήμερα η «Κ», `όπωε καν
την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση τηε διευθύντριαε
του, Κριστίν Λαγκαρντ. Με δεδομένο το χασμα
μεταξύ των δύο πλευρών, ενισχύεται το ένδεκα-ι
Εικοσι δύο νεκρούς, και ερειπωμένο νοικοκυριό, όπως αυτό της φωτογραφιας, αφησαν πισω τους οι συγκρόυσεις ενόπλων Αλβανών με την
μενο οι ετοιμοι να προτείνουν στην Αθήνα ένα
πλαίσιο συμφωνίαε που θα έχουν διαμορφώσει
μονομερώε και το οποία θα πρέπει να γινει αποδεκτό ή να απορριφθεί στο σύνολό του (τεΚε η
οτ 1εενε η). Σε μια τέτοια περίπτωση, και εαν η
πρόταση παραβιαζει πλήρωε τιε «κόκκινεε γραμ- `
-μέε» του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται η επιλογή του ι
δημόψηφίσματόε, ,με την κυβέρνηση να τασσεται
υπέρ τηε καταψήφισηε τηε πρότασηε. Ηδη, το
κλιμα στον ΣΥΡΙΖΑ ειναι εκρηκτικό. Σελ. 3 - 8
αστυνομια της-ΠΓΔΜ στο Κουμόνοβο. Την ένταση στα ΣκόΠια επιτεινουν η συγκέντρωση, σήμερα, της αντιπολίτευσης με αιτημα την παραίτηση του
Πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι και η αντισυγκέντρωση οπαδών του αύριο. «Καποιοι επιχειρούν να Προκαλέσουν χόός στη χώρα»,-λέει στην
«Κ» ο ΥΠΕΞ Νικόλα Πόποσκι. Αρθρο του εΠ. καθηγητή Αγγελου Μ. Συριγου, σελ. 12 ' '
Μια .τραπεζα
έκανε «στραβα
ματια» και χανει
Με:
ρτοιιρ Με” στις Πανελλαδικές Μ
Αύριο η πρώτη μέρα της δοκιμασίας ]05. 000 υποψηφίων για ΑΕΙ και ΤΕΙ
9,8 εκατ. δόλ. . _
Σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας
Το ανώτατο δικαστήριο του Γιβραλταρ
υποχρέωσε γαλλική τραπεζα να καταβαλει 9,8 εκατ. δολ. στηνγεφοπλιστική
ι οικογένεια Παπαδημητρίου. Πρόκειται
4 για απόφαση ιδιαίτερηε βαρύτηταε, .
καθώε η τραπεζα, «κανονταε τα στραβό
ματια», βρέθηκε υπόλόγη για μη έλεγχο ῦ
στοιχειων πελατη τηε, αντιδίκον των ι
Παπαδημητρίου. Αντόε δείχνει να ειναι .
ο τελευταιοε κρίκοε μιαε «διεθνόύε»
υπόθεσηε με πρωταγωνιστή τον Βρετανό αρχαιόπώλη και αρχαιοκαπηλο
Ρόμπιν Σαιμε, ο οποιοε ειχε σννδεθει
επαγγελματικό, έχονταε παγκόσμια
αναγνώριση στονε κύκλονε των Τεχνών,
με τον Χρήστο Μπηκα, συγγενή
των Παπαδημητριον. Μετα τον θανατο
του δεύτερου, ο Σαιμε εκμεταλλεύθηκε
περιουσιακή στοιχεια τον Μιχαηλίδη
ο δρομος έωε την αυριανή αυλαία
των πανελλαδικών εξετασεων
ήταν για χιλιαδεε οικογένειεε
ανηφορικόε."Η οικονομική δνσπραγια των γονέων και οι κρίσειε
πανικού των μαθητών-πρόσω
δουν χαρακτήρα δοκιμασιαε, «φαινόμενο τησ έντονο από αλλεε χρόνιέε» λένε στην «Κ» εκπαιδευτικοί.
Ενδεικτικό, .τα σεμιναρια διαχειρισηε αγχουε με τεχνικέε χαλαρωσηε (π.χ. στύψιμο πετσέταε)
για τόνε υποψηφιόνε, η Ματια
ψυχολόγων, εντόχθηκαν στο πρόγραμμα προετόιμααιαε. Περίπου
105.000 υποψήφιοι διαγωνιζονται
για μια από τιε 68.345 θέσειε σε
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σελ. 22
ΝτιμΠέιτ .
Φιλη - Κονιδόρη
για το-σκήνωμ0
Πλήθη πιστών Προοέρχσνται να
Προσκυνήσόυν το σκήνωμα της
Αγιας θαρβόρας, ωστόσο κατατέθΠ- ή
καν και ενοτόσεις Περι την «επικοινωνιακή διαχειριση». Ο Ν. Φιλής,
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του
ΣΥΡΜΑ, και ο Χ. Κονιδόρης, διευθυντής Τύπου της Αρχιεπισκοπής,
ξιφόυλκούν μέσω της «Κ» εΠ' αυ
ΑΡ ΡΗΟΤΟ / ΥΟΚ(ΞΟΞ κΔκΑιιΑι.ι5
και «ξέπλυνε» Χρήματα. Σελ. 21 .
αμαλια: αναίτια. και · ιι ΣΥΝΝΕΤθΧΝ ΣΕ ΠΗΡΑ ιιιιιιιιι ειιιιΡτιιΕιιι
ΜΒΜ ΣΕ ΜΟΝΑ ΑΝΩ ΠΙΝ Η ΕΤΩΝ. Ν ΣΥΧΝΝ Ματιών ΕΝΕ)(Ε| ΜΝΗΜΗΣ
Εβ|ΣΝθΥ ΝΑ' ΑΜΑΞΗΣ ΝΕΡ|0ΥΣ|ΑΣ - ΠΑ Ν ΝΝ Σ Τ Ν Ρ
Ο Δραγούμης που δεν γνωρίσαμε
Η αδελφη του Νικόλαου Δραγούμη, Μαρίκα, το 1909. Μελόνι και γκουας.
Εκθεση για τον «Ελληνα βαν Γκογκ» που κατέληξε στο Δρομόκαΐτειο (αδελφός του ήταν και ο ιών Δραγούμης) εγκαινιόστηκε στο Μορφωτικό ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, σε επιμέλεια του Διονύση Καψόλη, με τη βοήθεια των
Βούλας.ΑιβόνΠ και ιωαννας Μαντζαβινου, και-μας αποκαλύπτει έναν σπουδαίο μα όγνωστό στο ευρύ κοινό καλλιτέχνη. Τέχνες και Γρόμματα, σελ.1
ιΞιιτ¦ Η".
. Αντονόμιστές
_ το. Κιέβο για την πολιτική επίλυση
. του. Σελ. 11
Ντόνετσκ Διόλόγσς
με το Κιεβο
Ο ηγέτης τους, μίλα στην «Κ»
Την έναρξη απευθείαε διαλόγου. με
τηε σνκρανικήε κρισηε με την κατό- ¦
χύρωση διευρυμένηε αντονόμίαε ζητεί, με συνέντευξή του στην «Κ», ο ,
Αντρέι Που ργκίν, ηγέτηε των ρώσοφωνων αυτονομιστών του Ντόνετσκ,
στην ανατολική Ουκρανία. Οξύτατα
προβλήματα ετηβίωοηε αντιμετωπιζει
ο αμαχοε πληθυσμόε, λόγω του εμφυλίου πολέμου και του οικονομικού
αποκλεισμού. Η ελληνική ομογένεια
τηε περιόχήε πασχίζει να μην παραου ρθει από τη δίνη του εμφύλιον δικόσμον, ενώ μη κυβερνητικέε οργα- γ
νώσειε και κοινωνικοί φορειε από
την Ελλαδα οργανώνουν πρωτοβουλίεε για τη διανομή ανθρωπιστικήε
βοήθειαε στουε ομσεθνειε. Σελ. 14
Ο ΣΥΡΙΖΑ
,περιμένει _
"το Μαξίμου
στη γωνια
οι αντιδρόσεις πονιπροκαλει η προοπτική
σνμφωνίαε με τόνε εταιρονε και οι αννακόλονθεε νποχωρήσειε, στιε οποίεε θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση, διαχέονται σε όλα
το εύροε του ΣΥΡΙΖΑ, από την προεδρική
πλειοψηφία μέχρι τιε πιο ριζοσπαστικέε'
ι φωνέε, όπωε κατεδείχθη στιε εκρηκτικέε .
συνεδριασειε των κν βερνητικών και κομματικών οργανων. Ο πρωθυπου ργόε Αλέξηε
Τσιπραε φαίνεται ότι εστιαζειτη στρατηγική
' για την υπέρβαση των αντιδρασεων και του
κινδύνου καταψήφισηε τηε συμφωνίαε στην
προσπαθεια εξασφαλισηε τηε συναίνεσηε
των κορνφαιων στελεχών, προσδοκώνταε
στη «μεταφορα» τηε συναινεσηε αυτήε
' στουε βουλευτέε και στα στελέχη τηε σφαί
ραε επιρροήε του καθενόε εξ αυτών. Σελ. 6
Τα 14 σενόρια Η
επενδυτών και
προσδοκία κερδών
Εμηαε επιστρέφουν στην Αθηνα
Επιλεκτικές τοποθετήσετε σε ομόλογα.και
μετοχέε, με στόχο την αποκόμιση μεγαλου
κέρδονε, κανουν το τελευταιο διαστημα
ξένα, κυρίωε αμερικανικό, ίαηαε που επέστρεψαν στην Αθήνα. Οπωε εκτιμούν, σε
περιπτωση που επιτευχθεισυμφωνία μεταξύ τηε Ελλαδαε και των δανειστών τηε,
θα ξεκινήσει ένα «ραλι» τιμών που θα τόνε
αποφέρει μεγαλα κέρδη. Την ιδια ώρα,
αναλυτέε, επενδυτέε και τραπεζιτεε με
τόνε οποιονε μίλησε η «Κ», καταλήγουν
σε 14 πιθανό σεναρια για την επόμενη
μέρα στην Ελλαδα, με βαση την καταληξη
των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Σελ.
3 και οικονομική Κ, σελ. 5
,κνι>ιο, Μονο
Ϊ Δεν υπαρχει άλλοθι
ι για δισταγμούς
Θα μπορέσει ο πρωθυπουργόε να δαμόσει
τουεακραι0υε του κομματόε και τηε κυ` βέρνησήε του και να υπογραψει μια σνμφωνια που θα βαλει τέλοε στην`αβεβαιότητα και στο μοιραίο συνεχέε φλερτ
με τη χρεοκοπία; Μέχρι τώρα δεν έχει
δειξει αποφασιστικότητα και παλινδρομει
μεταξύ ρήξηε και σνμβιβασμού. Το κόστοε τηε αναποφασιστικοτηταε, όμωε,
ειναι πλέον τεραστιο για τη χώρα. Είναι
εμφανέε ότι η παραταση τηε διαπραγματενσηε δεν αποσκοπεί σε μια καλύτερη
συμφωνία. Το προβλημα είναι να πεισθσύν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι κνβερνητικοί αξιωματούχοι. Και όλα αυτό,
ενώ είναι σαφέε ότι τα κόμματα τηε
υπεύθυνηε φιλοευρωπαϊκήε πλευραε
θα κανουν το καθήκον τόνε, θα κρατήσουν τη χώρα όρθια αν χρειαοθει.
Ο κ. Τσίπραε ξέρει καλα τόνε κινδύνονε
για τον τόπο. Δεν έχει πλέον κανένα αλλοθι για περαιτέρω δισταγμού-ε. Εχει
φτασει η ώρα να παρει τιε αποφασειε
του, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα
κονταρσχτνπηθεί με τόνε συντρόφονε ή
τον και τόνε ακραίουε οπαδσύε τηε δραχμήε και τηε ρήΞηε. Εκτόε αν επιτρέψει
να τον οδηγήσουν καποιοι σε μια εθνική
καταστροφή για λογουε ιδεολογικήε καθαρότηταε και συνέπειαε...
ΤΡΑΠΕΖΑ`ΠΕιΡΝΩΣ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα