Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Δυνατό κουπόνι με '65 παιχνίδια και 37 μονό αποδεκτό Η' ζ . · απο κὲαοπ τπν Τετόμτπ και πιν πωπω 7
.. 4 ΜΜΜ ΜΕ Μ ΜΒΜ ΜΝΗΜΗ
“ Δ _' ' _ ο απόδοαπ π όυόόα
_ Δ ` · · · :ἶἔι=:ιἱ"τ: Υ[:=όμτπς 7
7  Η Ι Η ΜΜ_  ή ` Π: ο γ ` Ή"μ_Μι Η τ! 
Έ'  Ά: : |γ_ 400 _ 3 _ Π ' Ρ Σ η ΜΜΜ ,1 _ _ τ ›¦ΜΛ(
· · .ο έ  · αυτόματα
στις οποιους αγωνιστικός Γ  “ΝΜΡΜΜΜΜΜΜ 
Ο.οαποιόια σε Μες τις κοιπγοριες.
ΜνέαΜΜξΜαπόκΜωΜΜ8 . _ "ΜανΜΜΜΜοΜωΜ
αποκώμπαπς
· Πατί συνεχίζει να ΕΜ
απειλεί ο Αλαφούζος
εν όψει της νέας χρονιός
ΒΒΥΛ|ΛΖΕ|
το πμωτόΒλπμα
στα Β' Ε8νικπ
· Σοκ και δέος από τις οπως
ως επιτροπής αδειοδοοόααω.
ΜΜΜ» στον 'ΜΜΜ
"ΛΝ"|Ν|υΣ: Έχουν «σίγουρο» τον Ουζουνί6π ο υ «δεμένος» Μουτ; και αι «αοιμόνες» του πατέρα 
υΦ||= Πρόταοπ με πλόνο Γ' Εθνικός από Μαχλό "ΑΣ "|ΛΝΝ'Μ= Η ρελόνς του ΧριοτοΒασίλπ με Βελλίδπ ΣΕΛ.3.2ο
Ταν είδαν ααα ταν- - - αναααδα αι ααίΜ τας ΑΕΚ 0 
ο; ΕτοιΜππι ακονππ» ΜΜΜ;
·· α ΜΜ·πΛΝ·ΔΗΣ! " 
Ποιους παίρνει η μπαλα, τι τιρααπόθααε να προλαβει α «Τίγρης» ΣεΛ.