Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντής: τι Νικοῆαιδπς
Διευθυντής :Ντεπώ ·ΣΤΡΑΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €)
ΣΑΒΒΑΤΟ “ιο ΜΑ'ιογήο·ιτ ο Αα. 45663 '
ΑΝΑΚ°|ΝΩ¦Η
'|'"¦ "ΑΕ
ΟΛΥΜ|'||ΑΚ0¦:
“Συγχαρητήρια στήν ομαδα
μπασκετ του μεγαήυτερου
εήήήνικου αυπήογου. τής μεγαήυτερής επήήνικής οικογενειας. για τήν πρόκρισή στον
τεήικο τής Ευρωπίγκας ο
Πρωτεύουσα τής ισπανιας.
ο Πειραιαςι ΖΗΤΩ
Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σι»
,, έ Δ εεε Δ ,τη
τσιμπανε”... η 'ενος τεραστιος οι Ρώσοι “ότι
Χθες Γιώργος | ήμ=ιτεήικος. μια τρομερή νομιζω ότι κεροι:αν. παπι
αναμετρήοή και Μια ΜεΓΜιι πανήγυριζαν. παπι κοροιοευαν
ε πρίγκιπα ` κ
 ή ”ζ " και Με· βρεθήκαν ανασκεπα ο
Ημιχρονο τοσο και με τις
ματς 2/2 για τον οπυμπιακο
και 44/48 για τήν
οΜΔΔΔ που έχει μαθει να Ξεπερνα
καθε αντιεοοτπτα ο Δεν ειναι
ο προορισμός. οεν ειναι
το ταξιδι. ειναι απήα
 η ι. ο θπυμπιακος
¦< ερπΦΔινιΔ
τι κριμα εεε
ΜΜΕ” ΜΜΟ! Και ΠΣ
αφιερωμα, και,αήοθε"
7 ,ώθήκε μια τον κοσμο
> μ "του αιτήσητε μια _
ΜΜΜ"...  γ ζ  Ύ ··
Μινι ι ¦    
» οΔήιτΔττικαΣ 'πΡιΝτΞ:ΗΣ μια». Το;; κατι
` Μπα οΔπΑπΑπετι·ον ιο π.ι ·:ΜεΥᾶήή 1
' εμφανιοή αποστονξΣΛθΥκΔιτοπ.› '¦ που εβαήε_τήντεήευταια ροπή
και<εκπειμε και τήν¦μπαπα για _`
ναζμήν προποθουνοιζΡὡοοι ε
”ΜΡιτΗς“ χ
 “ΑΜ=τΜπ= Τ
ή χ 5 τπήΜεήή:ήΜ¦
` <.ΜΜ. απαντω·
ο ερωτας μεχρι το -θΣΔΔθΝ¦θΜεσε <
το· εΑΣιιιιιΣ ΣπΑ- ήεπτα. τα εραήεο . ς ν , ` η η “ ο ι ι ~ ` ή ~ ¦ ~ ι ν”
ΝονΛιιΣ εμφανή ο ιτεήευταιο πεντα- ν ι κι ή ' “ ' ή' ι , ο ο ή ο _ .
στήκε σαν ΔιιΜιοΣ ε ήεήτοιο κορυΦαιο
και εγινε για μια - ` πιο ο `
ακομπ Φορο ο :π- Γ|ΩΡΓ0Σ
κτήμα: εοιΔιιτιιΣ αι·τεπσπονιιοτ: “Όποιος
ινα· εοώ μέσα ζει απιστευτες
στιγμες. μονοοικες. ανεπαναπήπτεςι
περιμενουμε το κυπεήήο πια. μήν
κ ρ ιοευομαστε... Για αυτό ήρθαμε και
ο το θα κανουμε ο ειμαστε υπερήφανοι
γ α τήν ομαδα ο Έγινε αυτό που
επρεπε να γινει ο θ κοσμος ήταν
καταπήήκτικός. θα ερθουν και
Μπα τήν κυριακή»
τής ΤΣΣΚΑ. που
ομαδική πρέπει
σήμερα να επισκεΦθει τον ψυχιατρο
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ: οι" ΤΣΣΚΑ επαιξε ήττα ουνατή
και σκπήρή αμυνα πανω μου ο προσπαθπσαν να με αγαπουν εκτός παικνιοιου ο
'Επρεπε να μεινω ουγκεντρωμενος και
ήεερα πως εαν ήμουν στο τεπος ο εαυτος
μου. θα το καταφέρναμε Με"
. ὰ ” `ήΜΜκΔΜποΤ·Μ¦"Ξ°ἶ 'Η .Ρ ο 
 :τ ...Πω-.ω Σπανουήπς“. εθαιμετπν ΤΣὶΜ£  κι
ε -`..ἈΜαενε αν” από τ°““"Ρ“““·` ° ”Ψ”- ? “ 
:ι τα ο τ:: Με απο· αν Γεω·- “5Β°|“ΜΜ““ Ξ
«ή παω έμεινε για άΠΜΜ°Φ°Ρ° >ε“έ<3=ἔ"'Ψ `
ή ?Ϊ ὸ'ΠΩΣἐΣΥΝΞΒΗ;ὲ στοα::ετέθ Η
 :, “°ι°Π#Π“ΜΚό “Ψ°!Ρ9ή
ΜΑΝΤ2ΔΡΗΣ: “Με τήν
αμυνα στο τεήευταιο αεκαήεπτο οειΞαμε καροια
και καναμε τήν ανατροπή
ο Δεν σταματήσαμε να το
πιστεύουμε ο ποτε οεν
το κανουμε ο Για τον
πωσ; τιποτα. παμε να
το παρουμε»
κ ^ ΔΕήογειγ“τχε μεμὁθἑΨἐ 
κ ντα πα τα" ο ήρ9σ“ῳή= Η
. χ. Χε 7 α τι' τακζορισαν. _
. ρ εο~Σπανουήής κσι..;.ζμπαμ.` '
' Μειωσα σε πε τρια `οτή“;ἔ`
` 3 ἔσειρακαι αυτό ήτανι» “ Χ·
μ β” “φ Η φωτια" Μαρκιανού
:ί 'τριήρντο .Με τα! η -_ γ Ξ Ἡ ν ως ορήμους καιἑ“ατις και:
 ακἐρια:ΝΞΜ“ψι ΑκὁΜΚ°!°ίΠθΠι6€3 ` ' " ' ϊ |
 απαντώνται· ' °°““°ί“Ρ“°" ή Διώ
~ λ· 1. οτανπαναθαναῖκόι ι
¦ ἱΞἐβΕ" . . .
¦ ; _ . στο Ματωμένα; με· ΜΜΜ
~ - -~:;2::ί2:ἔἔ=ἔν | ' . αναήματα και οήκρυα Ματια Σεκαθ
.αρωγό ΜΜΜ.. ζ απο τής Ματιαήιωτρυθροήευκοι
Ενωτικού · “Με
ο, Ι ¦ μ' κρίσιμήκμπή.ανεήαρεοΣπανουήήςκ .εντατική που, .ι;·ιΞπήι:...Ζιενιιπήρ-Ζ .
ε ι " τέρατα ερα.αποτον καθενα·Ηαήήθεια ειναι πῳςοεν τ` "απ ε' Ἡ ¦  ¦ ή
Ι ¦ ' . αρχισα τοπαιχνισι.γαΜαο 6ου” με εμπιστεήτήκεο4 έγω" °ἔ°ἔ°ω. -¦ η · η μ' Ι ΡήΡ°ῆ€!Μ““°
'μου μιήήοε ε ένα ταιμαουτ. με 7. 7 χ 7 ὁ 7 ' '¦¦ρ;°¦“°βἑ'°¦ . Φωτ" στοππεαροτής οΜΜωτα °ῖΙ€ςσθΜδε€
ή ι _. μπω καιν'αήήαεω τον ρυθμο “Αυτός .ουἐουνήθωςΛκπνωτ ο. ¦ Δ Δ κι ο ΠΜ›ἑ¦Μ"ε "ΜΜΜ" μ »κι ι,¦ | 
0·ιη1ιΛοα:οι£Ύ ηη ή ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα