Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. · _ . σ. · ¦ Δ ~ ' ! “ > ·" Ξ ·· “
ς· ,_-·.> » ῳ!Ρ`< 4 Ί' _”· - ' γ· - ·- ~ 
.. η “-ῳ·>` Μῇγ ~!~ _ __ . -·_ __·¦ _. ·ό- ω ζ·
> - 4 - .γ Ἡ _-'!_-5 η ι ' '4` .ϊ
> _ . 5 ή . Ι ·· 2 ` ' · Υ ¦ _ .
`ὶ_ί_
ἶ# - Π
γ <¦ < Ο · · χ
ι? - · . “ 3 Ω χ `
. ` '-α ζ.
Μ ΜΡῳ·:ω@¦ψ]:ῇὐ
Μ ΔΡ. ΦγΛ- 5] 52
Μ,·ω·
ΣΑΒΒΑΤ 16 ΜΑ|'ΟΥ 2015 Μ
_ Ι Ι
Α,φιερῳμένο   .! Δ  
σοωοντον    __   >. 
σν9ΜΠ9“ ν “ .· έ _- Όι ω “ ί
Με ·~ Ἡ >. κ ~
. “ °Ο·0“
ύ, ΟΟΟ”Μ
Ιὶὶ !
Ώ “"°“ῦ“έΨ°“° > ῦ  1,
έ ππρς . ν|-`” Σ
_ _. την τωπςτπ .  ΐ Ω
:που Κ!" " Ο. Δ 
Ο 0Μρπ·α ός αύριο
ΚΑΚΟΣ'
ρ (Ξ¦ΜΜΜῇ, ΕΣΕΙΣ Η ΠΜΣ ΗΕΗΒ ΕΝΕ;
“2ΨΜ·.Ψ 
Ι' ΚΟ""°
ΔΝΟΜΔἩΛΠΝ'ΖΕΎΕ
2 νεοι ωΠΟι ΗΕΗΒ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα