Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δυναμικ ,- _ γ
ξεκίνημα Η"
Στα κάγκελα
ΝονΑ & οτε Τν
στην ελληνική Τ
Στερνή μου... εΠικοινωνία
να ο, είχα Πρώτα
Μ Μ Με μαθητουδια μοιάζουν σήμερα τα εΠικοινωνιακά εΠιτελεία
Που είχαν Ν.Δ_ και ΠΑΣΟΚ όταν συγκυβερνουσαν, συγκρινόμενα
τουλάχιστον με τους νυν εξΠέρ του «αριστερού» Μαξίμου ·ΣΕΛ. "Ο
]θ/] 7 ΜΑΪΟΥ 20] 5
ΔΡ. ΦΥΛ. 678
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|ΑΚΟΥ
Σε Σνμηῆηγάδεε
το Μαξίμου
ΠρωταΠριλιάτικΠ
εναλλακτική...
Μ Σοβαρές ενστάσεις για το κατά
Πόσο η Ελλάδα μΠορεί να ωφεληθεί
αΠό ενδεχόμενη συμμετοχή της
στους ΒΗ|€5 ΜΕΛΑ
Όχι ο ΣΥΡ|ΖΑ,
ναι ο ΠαΠΠάς
(για Ταγματάρχη)
Μ Στριμωγμένη τα σκοινιά η 
κυβέρνηση με τους δανειστές
Ι να δείχνουν τα δόντια τους και
τις συνιστώσες να κηρύσσουν ν
Ι ανἐνδοτο και κάθοδο στο λαό
¦ ' Μ Το Παίρνει Πάνω του ο Αλέ
ξης ΤσίΠρας Που ήταν αυτός
' Που έδινε τιξ οδηγίες στην τη
λεδιάσκεψη της ΠέμΠτ  > !
Μ Το «κόλΠο›ε.Δραγχ
“Ω_Μμ ; τα γγ· 5
|·| ΔΕΗ... κοιμάται και
Η ΑΛΟΥΜ|Ν|οΝ «δουλεύει»
¦-:·- _ Μ Με τη ΡΑΕ και τη ΔΕΗ ε 
Ξ να «κλείνουν» τα μάτια, | Η!
η ΑΑΟΥΜ|Ν|0Ν γ
Προμηθεύεται ρευμα Τα' ·· . _
καταΠατώντας Ο , *ή :Ξ
την αΠόφαση της ΕΣ.
της '| 5ης /'| /20'| 5
Μελ. 15
ΔΥΟ ΝΕΑΡΟ| ΠΑ' ΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΚΟΥΣΑΝ
«ΚΑΝΤΗΛ|Α» ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΜΕΔ|ΣΣΑΝ|ΔΗ
«Τα μΠαράκια
σας λείΠανε...
Έχουμε γίνει
τσίρκο Μοτ|ι·αηο»
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ & ΑθΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Νυννν.ἱαραρ8ἱ.ει·
«|ΣΤΟΡ|Α ΜΟΥ, ΑΜΑΡΤ|Α ΜΟΥ» Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛ.|'|Ε.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΩΣ 
ΤΟ «ΠΡΟΑΝΑ|ΤΕΛΘΕΝ» η' ΑΤΥΧΗΜΑ
Μ Τ Ο χρόνια το διυλιστήριο λειτουργούσε με
ελλιΠείς διατάξεις ασφαλείας, ενώ σειρά
ατυχημάτων αΠέκρυΠταν με «μΠουκωμα»
τα ΜΜΕ και ο δήμος ΜΕΛΗ-Μ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
«Δεν αντιμετωΠίζεται
η βία με χρηματικά
Πρόστιμα»