Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΑΔΗ(ΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΝθΕΤ
Μεγαλο αφιέρωμα στον
 Ποντιακό Ελληνισμό
εμπιστοσόνιιε
από ο Τσίπρα
Τώρα εῆι·ιίζει μόνο
σε ι·ιοῆιτικίι Ποσο
Σελ. ΟΦ. 104 Ι
ΣΗΚΩΣΕ ΜΠΛΪΡΛκ'
`.-~τ
Με ΟΧ| αιιειῆεί
ο Ζωή
Σελ.6
«Χωρα αξιοΟόγασα
δεν παίρνετε Μοτό»
Τ0ΜΣΕΝ: Δεν έχουμε
επικοινωνία με υπουργοό5
Σο. ο
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ «Οι
«Δεν βό:ονμε νερό
στο κρασι μασ»
Σελ. 14
Νικο; ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΟ 
Μανία μόνο
στα ῇ°γ|°···» Σελ. ΤΖ
Ένα οῆοκαίνονργιο νοικό ταξίδι τον συνθέτη Χρήστου ΜΜΜ.
μονετίοτιν οι καῆ τέκνα ΜΜΜ ΜΜΜ, Μαιο ΣκουΜε, Στόμιο
ικΜαΒιι8¦ Μέθα Παρκαρίόιι5, Δημήτρια ΚΜ και Ματσε Αγόρια
ξ  Η ί·
Με ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ απο:
τον ΜΜΜ Υ μ'
Ο Μακ εύρος
τον Πόντου. με όλες
τις ΜΜΜ πως Αμ
και τις Μανιακός ¦  '
Ματρ0αόΜς ως περασεις · 3 '
εξ ε .· ς  .Ά Β
Δ .τ 'α. ._ῖ: 'χω Η ό8¦_ 'Ϊ 
' #- ` ¦ 
Πατι όικαΖει
τιι ΝΔ Ι
ιι... συμφωνια
· ΑΝΗΣΥΧ|Α ΧΑ' ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ '
ΕΡΧΕΤΛ| ΚΛΛ0κΔ|Ρ|ΔΤ|ΚΛ
Ν ΒΟΣ
 Μομέτωιιο ρ·
 Ψ Ζ ο :το
Μ; έ Η
οΣαιιαρό8
- Αντί να καταργηθεί μονιμοοοιείται. Αναιτροσορμόζοντοι οι αντικ, η τ
οξίε5 με μείωση ί5%-ΖΟ%, χωρί5 αντίστοιχο να μειώνεται οφόρᾶ  _ η  Τα ΜΜΟ'
ιιόνω πιο και
βγαίνει μαροστό
τι Ντόρα
Ν. Δένδιοε, Μ. Βορίδο5
και Ευρ. Σττιῆιονίδτι5 μιῆοόν
στο «Π» για το εσωκομματικό
Σελ· 7-9
απορητο  Όρο 
 επικοαρικἑὲ ο  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα