Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Η Παναγία απέτρεψε μεγάλο κακό"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΕΥ›(Ο).3ξ Ο ΖΔΗΒΔ'Ο'£ Ν"Δ|ΟΥΞΟ
“ 'ι · ο
.ιΔΔιΔ~οιι.ῳωΪ ῦ Ϊ τ τ ε 7 ε
ΕΛΠθΕΡΗΩΡΑ ΟΠΠ Μινοιο›·ιω›“
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
τε ΜΑΪΟΥ
3 Ι Ι η'
 Διπλό Εψιῆοιι
85ο ΕτοΣ δ η'
ΛΡ.ΦΥΛΛΟΥ ι Ρτ°““ “ ι
00279) 3879
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΣΕ/Ι|ΔΑ 26
Ι°¦"ν···  < “
ο Ωροπος! τ
Ύ .Παναρχαιο ι·ιῆανιιτιιι' ~
κι συμβοῆο τουεΜιινισμ8ύ! *
ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΓΜΟΥ ΟΡΟΥΣ:
|·| "ΜΑΠΑ
Τα λόγια του γέροντα ασκητή του Παγγαίου
Όρους¦ ο όποιος έλυσε έπεπα από μήνες τη
συνειδητή επιλογή της σιωπής, προμηνύουν
ραγδαίες εξελίξεις. Προμηνύουν σκληρα
γεγονότα και πολλαπλές δυσκολίες, οι οποίες θα συμβόλουν έτσι ώστε να ξεχωρίσει
η ήρα από το στόρι. "Χρειαζεται πίστη, αμεση αφύπνιση συνειδήσεων και όχι δημιουργία πανικού", είναι το μήνυμα του προς όλους τους Πιστούς. ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7
ιιιιιιο μια
Η εικόνα της Επείγον μήνυμα για τους __ Ι
|εροσολυμίτισσας και τα σεισμούς από Βαρώτσο Ν ν 
οστά της Αγίας Βαρβάρας και από πνευματικοπαίδι έ Ν
ευλογία για την Αθήνα του Άγιου Πα'ίσιου