Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσειςRecognized text:
ΑΛ. ΤΣ|ΠΡΑΣ: ' °' .- ·. . ΠλΝΕλλλΔικΕΣ
Πορευόμαστε ' η _. ρ Πρεμιέρα τη Δευτέρα,
σε ναρκοθετ"μένο |/ “ ' λ η, ί μ αυλαία στι82|συνίσυ
Ι ε. . - -χ - · · Ι · . Θέματα και λύσεις σε συνεργασία με τα Φρο 7 · η ι - ντιστηρια Σύγχρονο Θεσσαλονίκης
σελ. Η - ί5
&ΕΛννεῆισφάρσς
ΣΑΒΒΑΤΟ ί6 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
  ” 
Κατάρρευση τιμών
. η  η
| στα διαμερίσματα
σ τ | 5 φ Ο ρ Ο | 5 Στη θεσσαλονίκηηΠτώσητωντιμών
σε μια οκταετια εφτασε το 4ί Ι3%!
Η Εσα;'.ίλιί©ί`Η του ταχί8ηετ άνοιξε τα μεσάνυχτα τη5 ΠέμΠτη5 και η Προθεσμία υΠοβολή5
λήγει στη 30 ιουνίου. Ωστόσο σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και η Παράταση, αφού
το σύστημα δύσκολα αντέχει την υΠοβολή κατά μέσο όρο ί 30.000 δηλώσεων την ημέρα ή Στο όὁυτο|των
Πάνω σΠό 200.000 δηλώσω, εάν οι Περισσότεροι φορολογούμενοι αφήσουν τη δήλωση £ργ(]σ[Πρ|ων
για την τελευταία στιγμή. ι:ι σελ. |8- ι9 ΠλΠροφορ|κή5
Π σελ.8
Αυτά τα φανάρια Ποιοε
. θα τα Παρει;
στο ΔενδρσΠσταμσ Π “ο ι
Με καζάνι έτοιμο να εκραγεί μοιάζει η περιοχή
μετά τη δολοφονία ενός ί8χρσνσυ Ρομά και το
' σσἩραυματισμό του Πατέρα του. Δύο σπίτια
γ Πο αν σε συγγενείς των δραστών μέσα σε
Δ “ι · ε- υλίχτη καν στις φλόγες! Π σελ. 9
έ · κ'7
ίζίΕύίίίἱ
οικονομικό αδιέξοδο και
δουλειά μια μέρα την εβδομάδα
Π σελ. ϊ
ή -. ¦ ¦ ΑνατοΠή-θίλε
.αλίκη.ί>ίίλύί;λαθρσιαΠοτά κο¦τΞλ¦κ65 ρ ρ
εντοΠίστηκαν σε αΠοθήκε5 Π τα. ισ ι:ι “Με