Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ Ε  “ · Με
“ Ρ ΜΑΜ · ·· Δ ΤοσγΜ:
ΕΛΛΑΣ Τ
ΜΜΜ η Β·Βῆιοτη5
· . μοναὸιΚΠ5
σειρα5
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ρ
ΜΕΙΟΝ
ΜΜΜ ΜηπωΝκο= Πευκωμα
με εκΠῆηκτικὲ5
Μ Φωτογ00Φϊε5
Μ ΑΝΤ'ΠΕΡ|ΣΠΑΣΜΟΣ ΠΑ ΤΑ
Σα ιιέιωιια απο
ΜΜΜ ιι κυβερνηση
η. ΒΕΝ'ΖΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΗ «ΚΑΘΑΡΣΗ»
Δ|λΒΑΣῖ|Ξ ΑΚΟΜΑ...
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛ|ΤΕΥΣΗ Πέιαλο¦ Αρένα,
 α -Τ « · ~ _Δ .ω .. - _ , ° ° .
εμ.. Αποχρρω Μ Μ Μα Η; Πω' Ν|Μ|Ν0γΝ Μοὸια¦ αν· ποιο
 “ι για να ερθε' ·· ι κιν Ψ ω __ ΣεΛ.4-ιο.27-3ι.69-7ι
 "νέα βγώ» __ μ κ ›.¦ω.¦υΧΛ>_ιΡυ
Φ ΣΕΛ. ιι Ε Π Ε Ο· “τ έ Η κυβέρνηση.
μολι8 ολοκληρώσει τη συμφωνια
·· μετου8 δανεισιὲ8.
. θα εφαρμόσει ιο
'η σχέδιο για την
 «καθαρση» υιον
δημοσιο βιο, στην
προσπαθεια Με
να εξευμενισει
~ την κοινη γνώμη απο τα δυσκο· λα μέτρα τα οποια
μια Διιιιοκι>ΜιΔ
Υιιυ'νυιιωές 
“Ψ°.“Ρ“_“ Θ έ
η..Ἡ"`”_Ν£ "_`~` `_ἰ"Χ
..“'¦|
· προκειται να λη· "8 Μ
φθουν.Το σχέδιο
7 Η μ, _¦ περιλαμβανειἑξι ΣΕ^·
 ·- “ - ΜΜΜ· ΜΜΜ: ΜικοΜογ
- Σω. 
ΜΜ||||||Τ ΙΜ"
Ποιο φαγηιο ΜΜΜ-Π χ η η
φ σε ΠωΡΗεΣ  “
θα σερΒιραιε . ε ι = · σε δεγ 
' ξερουν ελληνικα»
σε ησλιτικοὐ5
Φ 77"()
11', “Κω
έ «Σιον σε ”ά
υιον «εχθρό» Τα οικοπεδο
ΕιιιΒέιιεπ
Σ'υυμναΜ Πειρελαἱου»
ΠΡΑΣ·ΝΟ πω) ιΡΕ1ιΜΟ «ΗΜΟΥΝ» Το ΑΛΤΣΧΑΤΜΕΡ Η
ΤΜ ίση"