Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΜΕΝΑ', ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΓΚΕΤ0 ἔκ
Το αβατο που  .
· δεν πέρασε
ο υπουργό ο
' Η «αυτοψία» στο κεντρο έμεινε στα λογια
Σ ΧΗΒ.ΥΠ) Η; Νίλ|()Υ 20! ὅ ΧΡ. ίΙ›Υλ.Χ()Υ ΝΝ 'ί ΠΙΝ: ισ;
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΜ νι.μτι·“-ιιιτις·μι
τ·ΣγΜΒΑιΝειΜεΑΝεΛ; ΣΥΜΦΩΝΑ Η ΡΗΞΗ; ΜΠΡ0Σ ΓκΡΕΜοΣ ΚΔ' Π|ΣΩ ΡΕΜΑ
κυβερνητικοί
, Ι Ι
τριγμοι και
 Μυστικα και ε ΠΜ
προ των πυλών
θσ“νιύΞΞ:ύΞ:β Τι μας κρύβουν για τις διαπραγματεύσεις
~ ποιοι απειλούν για
 4¦ και ποιοι σχεδιάζουν το... θτοκίί 
επιλογες
κ  ο  Μ'ΛΗΣΑΜΕ τιΑ το χΡΕοΣ κΑι το Νεο ΔΑΝΕιο
Τι «δίνουμε» στους δανειστές και
πού υψὡνουμε τις «κόκκινε 
ΥΡΟμμ€Φ> Ι ,ή 4   “ Ολα παλισεμιο κλωστπ,¦ , ϊ ε `° ϊ · . ·
με την αισιοδοξία
να φεύγει και
· Πώς κινείται στο Χ3ΒΗεΞἙρχεΤω
εσωκομματ·κο τοπίο ρΠΤΟ'
και τι πρεσβεύει για ο' Γερμον0ί,
”ω” θέλουν «αίμα»
ΦΟΡ0ΛοΠΚ0 ΑΜΟΚ - ΧΑ' ΠΛΑΣΤ|κ0 ΧΡΗΜΑ
Μετα τον θανατο του εμπορακου,
ταφοπλακα και στον τουρισμο
Τ' ξέχασε κΑΘοΛικι-ι Η ΦΩΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ε· ι  ·
μ .* Ά
. ..ϊ .
. 2 Η
ο ._ 7
Ξ Ξ :ἔ
Δ ¦ γ 5 
ο  · Η Πιο βαρια βιΟοΠΧΟνιΟ το: ΜΜΕ δινει εΟΟὁΟ ι3,5 δεσ. το λβΟΥΟ ,
γ|° Το" Ακη @ΜΒΜ @Μ _ ` | Η γποεχεθι-ικΑΝ  “Με ` ή
.ωΜἐ .................................. .. ο "οκ θα
Ο πρέσβης «ΧτυΠήσει» και ί `
ί σου “
 Χαῖδεύουν ακόμα γώ ' έ, _
ο ' τους εργσλόβ0“ς τ “
· 'Ετσι τον κατηγορούν απο ›
την Ουαοινγκτον. Πιαοτπκε ΕΛ.
«αδιαβαστος» με τον Ξπρο τν
Ι Ι Ι   Π
που ΜΜΜ στην Ελλαδα για τα διοδια ι ¦  
Ι .› · . ἴ ·
"Μ" "Να" “"°°°"“°ς“ὁ°9°Τ° εε..κΞ:α::εειεεαἑ:υι2ιυ°“Μ·< > ` . Σ·