Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Σπάνε" 100 εκατ.€ από κουρεμένα ομόλογα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ς
Υ “  ΒΗΜΑ
5 ! ο < ! έ τι ·
ω 4 Χ ι   έ 
ά_ 7 έ¦ _  ` “ 'Ι ως
. 7   .,ὴι. Δ] 7 η η »'   ι
Η “ ο, ιΠΕΡιΠΕτΕιΕΣ ν Η ι -- =   _ ή! ι~ ?ογεΑ¦_¦_ΑΝΤΒΕ55ι Η χΡι-ιΣτικοΣ οΔι-ιΓοΣ
' με Τον ι 2ος ΤΟΜΟΣ
δι ε' Ε Κάμερον Μίτσελ
τι ι2 Ξ τ.
ΑΠθ|(ΛΕ|ΣΤ|κθ | Ε|Σ|·||ἩΣΗ-ΒθΜΒΛ ΣΤΟ ΠΕΑ ΠΔ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠικ0γΡικΩΝ
"ΣΠάνε“ πιο εκατ.€
αΠό κουρεμένα ομόΠογα
ΕΛΛΕ|ΨΕ| ΧΡΗΜΑΤΩΝ
η διοίκηση του Ταμείου θα
ρευστοΠσιησει ομόλογα με
ζημια 25%, Προκειμένου
να καταβληθούν κανονικα
οι εΠικουρικές συνταξεις
ΣΑΛ0Σ ΣΤΟ ΔΗΜ0Σ|0 «ΣΗΚΩΝ0ΥΝ» ΡΕΥΣΤ0
αΠό την καθυστέρηση
στη μισθοδοσία του
ΟΠΕΚΕΠΕ, Που
έχει διαθέσει
τα αΠοθεματικα του
και αηό τις ελληνικές
Πρεσβείες στο εξωτερικό,
ενώ δεν καταβαλλουν
το ΕΚΑΣ σε νέους
δικαιούχους
ὲεΝιι»Ἀιι0ιτΕΠΜΜγΘΛιΡΕιΛ, ΜΕ
τκιιλιιιΣΕιΣ μι 60 ΔοΣΕιΣ Η Ργ0ΜιΣιι
ίσταταιΕτησία
β ΜικΡοΜΕΣΔιογΣ, ΔΝΕΡιογΣ
ἱ`Κ ¦_
:εκρωιεέσε¦ς
γΕκκῆησίας - ΣΥΡ|ΖΑ
Ϊ¦-'-`^~` ἶ3Ρ€' =!>¦ |~83.
Η . ' :¦_ . Α '
· .ε ο χ- νι: 
Γ ` ο ·
'ε Η σε .
: ι .¦ “χ
- ρ · .· τ ι
ν-- ι κ ι
Ι η _'
. οκ ,
«τα “
Δίχασε τους κριτικούς ο
«Αστακός» του Λανθιμου
> :ΔΩ Το ΑΣΤΕΡι Πιτ ΜΠΛογΖ ΜογΣικΠΣ5 Η
| Μ ;   ζ ξ: ;;_
<<κ0κκ'ΝΠ
ΓΡΑΜΜΗ»
ΣΤθΝ ΤΣ||'|ΡΑ
ΜΒ ΖΩΗ ΚΔ'
ΛΑΦΛΖΛΝ|ΚθΥΣ
Η κωνσταντοΠ0ύῆ0υ αρνηθηκε να δώσει τα
διαθέσιμα της Βουῆης υΠέρ Πῆηρωμης ΔΝΤ
Μ    Ι
:-':¦¦4.]¦›:,ι“Γ ..·.¦,ι|μ·
ι. ·)ιε '/ ·_·'. _" ' ¦ “
¦ “1/- Ι
Αγριο κγι=ιΑκι-ι
γω Ελένη και
ος Κωνσταντίνο
ΣΕΛ|ΔΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα