Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Βία, αίμα και προκλήσειςRecognized text:
Η!) "7|.
ο , _ ο . ο  ο. _ ο _  Με”ψ_ ο. _ ο _  Με”ψ_ ο. _ ο _  αυτή
Και μείωση μισθών στο 700
ευρώ θέλουν οι θεσμοί. «Η διοπρογμότευση βρίσκεται στο πιο
  δυσκολο σημείο τη5. στο επισφα
, λέ5 σημείο τη5», είπε χτε5 ο Γι
. ό Β ' ' θ
Ύ για συμφωνι Ι ο:..ιιτ.“ιιιη:ιυιιτσε¦ με του5 δονειστε5
οσο········0···
σουμε όλοι μοζί νο κλείσει».
ο σελ. ο. ει
Ο"'··.'
νννννν.εςε|ίοίοτοεῳ Η
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τιιΣ'οεΣΣΑλοκικ“
ΠΕ 0 Η Η Ε Ρ | Δ Λ
ΠΕΜΠΤΗ ]4 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 | Ι ΕΥΡΩ
-·_` ι κ.ν_ .Νυ
' ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤ|ΕΣ ΣΤ|Σ οσιτιιτικΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ
Βια, αιμα
και προκλπσει5
ΤΗΝ ΩΡΛ που ο ονοπληρωτίι5 υπουργό5 Προστασίο5 του Πολίτη, Γιόννη5 Πονοόση5,
βρισκόταν στη θεσσαλονίκη, μια μεγόλη ομόδο κουκουλοφόρων επέλεξε νο κόνει
έφοδο μέσα στο ΑΠΘ κατοστρέφοντο5 τροπεζόκιο φοιτητικών συλλόγων και χτυπώντο5 φοιτητέ5. Μόλιστα, από το συμπλοκέ5 δυο ότομο τραυματίστηκαν ελαφρο και
χρέιόστηκέ νο μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οση ώρα οι κουκουλοφόροι δρουσον ονενόκλητοι, οι σστυνομικοί βρίσκονταν
έξω από το πανεπιστημιο. Ο υπουργό5 οπλώ5 περιορίστηκε νο επιρρίψει τι5 ευθυνε5
για την αντιμετώπιση των κουκουλοφόρων στι5 πρυτανικέ5 ορχέ5! ι:ι σελ. 9
ΔΕΝΔΡ0|'|0ΤΛΜ0Σ
ππκπονΣιι: :τη σπΜοΝικιι Δ
Κοτόργπση μετογωγών. χόρτη5 εγκληματικότητο8
και πρόγραμμα αστυνόμευση5 ι:ι Με
Λιμοτηρη συμπλοκή
με έναν ί8κρονο νεκρό
Βαρια τραυματίας ο πατέρας του Π σελ. το
Ε Ποντη8 και
Δ. Μακρη8 στο
τιμόνι του 0Λθ
Π σελ. 23
κ. :ιιππιιτ
«Λυπόμσι για
όσο έγιναν επί
πρωθυπουργία5
μου», είπε στη
δίκη του Ακη
Ο σελ. Τ
“ ' ` οΝΜΝΤοΣ
ποιιικκιι
Ξεσηκωμό5 μαθητών
για τον ομίοντο
σε εγκαταλειμμένο
εργοστόσιο
Π σελ. Μ
Στο Παλέ, με Γκόλη
ο Λόσκορη5
Π σελ. 20