Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Όραμα Ρώσου ασκητή για μεγάλο πόλεμο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (ί0277) 3877 ΤΕΤΑΡΤΗ "3 ΜΑΪΟΥ 20ί5 Τ|ΜΗ 0,70 ΕΥΡΩ
ΣΕΛ|ΔΑ 74
οΤΑΝ Η ΛΟΓ|ΚΗ Τογ ο ε  ·.
Ν. Φ|ΛΗ ΜΠΛ0ΚΑΡΕ|  . .  χργΣΗ ΜΗ
Ι Ι “  η κΑΤΑψΗΦιΣΑΝ    “  -=·---- -·
Τα Τειψανα του Δενιν¦   ~ ΤΗΝ" Η η μ
ΝΤΡΟΠ0ΛΟΓ|Λ _ Σε Μάρω ηρὲηγείΤόι_
Η? Το νοσοκ μειΐΜεΤαξἄ
ΣΕΛ|ΔΑ 75
κ Ένα πρόγμαΤι συγκλονιοΤικό όραμα περιέγρα
|- ψε Ρώσος ασκηΤής σε περιηγηΤή Του Αγίου Όρους: "Η Ευρώπη θα βομβαρδισΤεί σύνΤομα!!!
Ο Μεγόλος Πόλεμος είναι μπροσΤό!!!". Το όρα
* μα Του Ρώσου ασκηΤή, ίσως και να συνδέεΤαι
με μια χειρονομία που εμπεριέχει βαθόΤαΤο
συμβολισμό. Ο Υπ. Άμυνας και ΣΤραΤόρχης
Της Ρωσίας, έκανε Το σΤαυρό Του καΤό Την επιθεώρηση Του σΤραΤεόμαΤος σΤην κόκκινη
πλαΤεία Της Μόσχας. ΠοΤέ όλλοΤε σΤην ιοΤορία ένας ρώσος υπουργός Άμυνας δεν έκανε
κόΤι παρόμοιο και πολλοί πισΤεύουν πως ζήΤησε Τη βοήθεια Του Θεού σε αυΤές Τις πολύ κρίσιμες οΤιγμές για Την ιοΤορία Της Ρωσίας, αλλα
και ολόκληρης Της ανθρωπόΤηΤας.
ΣΕ/||ΔΕΣ 4-5, 78-20
ΜορΤυρία από περιηγηΤή Του Αγίου Όρους