Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: ΑΧΕΠΑ: χωρίς γάζες, γάντια και... σεντόνιαRecognized text:
|ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΠΕ=
Ευχαριστω
Τσίπρα και
Καμμένα
ι" '|"Ι" "Πι°·
Μ η “οι '~
λα του πώ"
Μ ιι····Μ Με, Η
"'°ι ιι· . Τ 7
9,"  ιη· ι “ΜΒΜ
α Μ"|'
ὁ η· ι
' ΙΜ"
' Μπιλ?
Μι ·Μ¦
'Η Μια· μια."
. ο η
ιι· ειπα" η." Μαη· Ευρω
Με· ω
ι·ιι· υ· Μαιο: αίμ£=ι“;="
""“·“·ι·>ιι πιτ
Η _ ·ι·ι
Η· ο· ιη ν.¦Μ#Β Μπι". πω" η"
υιιι·ιιι!ι~ι·'ιι“υΜιι
κι". κι ·
“Η Μ"ἔ'ι Μια· Μ." "Η
"Η" "μ” Δ .φαω ΠΕΠΗ
"ΜΒ”. Β "Μ” ω" ι Μαι" ΜΜΜ
> ι Με·
ΜΙΧ "'ΜΜιιϋ· ··:
Απαλλαγμένος από τα χρέη προς το Δημόσιο
είναι από χτες ο ΠΑΟΚ! 0 |βαν Σαββίδης
κατέβαλε το ποσό των ί0.886.8ίί ευρώ¦ που
απελευθερώνει τον ΠΑΟΚ από τα βαρη του
παρελθόντος. Επίσης υποσχέθηκε ενίσχυση
της ομαδας και εκσυγχρονισμό τηςΤοόμπας
σελ. 23
νννννν.εσε|ίοἱοτοε.αΓ
Αννεῆισιρσρσς
ΤΕΤΑΡΤΗ ί3 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
μ] ϊἔΪ`ἙἶἶξῷζΗΠ ί;; Π'
ίΣ:ί.ι›ι  Με! Πι. ΟΔΠΕ. θερμόμετρο, σόριγγε5, αποστειρωμενε5 γόζε5, σεντόνια, πιεσόμετρο, ηλεκτροκαρδιογρόφοι, ουροκαθετήρε5, ουροσυλλέκτε5,
γλωσσοπίεστρα, σεντόνια. Αυτό είναι μερικό μόνο
από τα αναλώσιμα που λείπουν από το νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ εξαιτία5 τη5 οικονομική5 ασφυξία5. «Φτόσομε στο σημείο να δουλευουμε με λιγότερο από 3
ευρώ την ώρα!», λένε γιατροί. Π σελ. ιο - ισ
ῇχ;;;ι/¦γ¦ι η ο;;  αγ
με  Δ Σα 
«Ε ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»:
Αναβολές
χειρουργείων
και εξετάσεων!
ΕζΩΕίΨΠἶ ἶἶξ; :11151
_ .Πού/Ϊ με Χ ~ἶγ~ ΝΝ
ί¦..ιιίῇηι γλί Δ
;/Δ“Κ;/_ι 9ι_“ Δ
Ι Ι ωρί5
γαζεε. γαντια
και... σεντόνια!
Ξεμένουν από σκευασματα τα φαρμακεία
των νοσοκομείων.
Ταλαιπωρουνται ακόμα
και ασθενείς με καρκίνο!
.  ή Η
«Εκρηξη» οικοδομή5
στην κ. Μακεδονία
Σύμφωνα με τα προσωρινό στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής ΑρχήςΙ το
Φεβρουαριο στην Κεντρική Μακεδονία
ο αριθμός των οικοδομικών αδειών
αυξήθηκε κατα Ζ7,8%
Π σελ. Η
Ψ _ ι
νη. οικσΝσνιικαπ
Π ινα κίδ εε |Χ
με... το μήνα
Παραταοη μέχρι 30 |ουνίου
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΠ0Υ»: νι0Τ0Ε9
«Μπλόκαρε» η προμήθεια ενός από τους
δυο υπερσύγχρονους
τομογραφους
σωστόμἰθιιμ ·_
 τ = 
Ζωᾶ σε χαλασματα. Ολόκληρο χωριό-8 ε τ. «ξαπλωμένα» καταγήςἶ0Γαγώ ή ωής “ συντρίμμια. Πρόσφυγες στην ίδια του τηιΗ
αυλή. στο χωριό τουςΙ στην πόλη τους.
Εκθεση των αδερφών Γιακουμίδη για τα 20
χρόνια από το σεισμό του ί995Ι στην Κοζανη
Π σελ. 26 - Η
Π σελ. ϊ
«Συναγερμόε»
για την παιδεία
ί .435 υπογραφές κατα της κατόργησης των Συμβουλίων. Εγγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
έστειλαν ί5 πανεπιστημιακοίΙ ενημερώνοντας τον
για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Παρέμβαση εισαγγελέα
για την καταληψη στο
κτίριο διοίκηση5
Π σελ. 8
Πέθανε η ηθοποιόε
Αίλυ Παπαγιόννη
Π σελ. Η