Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 5 χρόνια στην ουρά για σύνταξη και εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γ|Α το ΑΝΤ|ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ|ΣΤ||(0
ΝΟΜΟΣΧΕΔ|0 ΤΟΥ ΥΓ'. |'|Α|ΔΕ|ΛΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
·:Πἶμ πρ.  ρ  . ή
ι: (Η ·.: .κ , Λ. γ “ηη
  ρ “ ·
αγ, ¦ η χ η' - Ρ γ
ιοι .508 ΥΠ0ΨΗΦ|0| ΠΑ 88.365 θΕΣΕ|Σ
ΠΔΗΓ0Σ ΕΠ|Β|ΓἔΗΣ
ΠΔ Τ|Σ ΠΛΝΕΛΛΛΔ ΕΣ
ΕΞΕΤΑ Ε|Σ
5 χρόνια στην ουρά
για σύνταξη και εφαπαξ
αναμονής
έως 24 μήνες στο
|ΚΑ για όσους
έχουν διαδοχική
ρυθμό όσοι υηοβαλουν
αίτησή το 20] 5 θα
ηληρωθουν το... 2020
αηό το ΕΤΕΑ
η αηονομή ]20.000 εηικουρικών 80.000 κύριων
και η αηοηληρωμή
50.000 εφαηαξ ασφαλιση
ΚΡΑΓΗ ασκητή ή'
Βενζίνη - ρεφενέ για το
ασθενοφόρο στη Σκόπεῆο
ΣΞΛ. '|Ξ
. '7 η;» ή
ΦπόΒαση»
στην κουΒα/βὡ ή
ΕΝΩ οι ΠΑΝΟ' θΕΛ0ΥΗ ΗΛ
ΣΒΗΣ0ΥΝ ΤΙΣ ΚΟΚΚ|ΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
9 ΤΣ|ΠΡΛΣ
:ΕΧΑΣΕ Το
ΔΗΜΠΨΗΦ|ΣΜΛ
ΚΔ' ΨΑΧΝΕ|
ΠΑ ΣΥΜΦΩΝ|Λ
Και τροπολογία από 6 υπουργούς
του ΣΥΡ|ΖΑ για τα χρέη του Μεγάρου η
Μουσικής, που είχαν καταγγείλει
ΣΕΛ. 7-9, |'|ΑΡΑΤΥ|'|0Σ ΣΕΛ. 5
'ή έ ϊ ?Δ : ' χ 7
:Ξ  έ Ι ζ Χ Ϊ_/;χ
ΑποκΜγΔπτιιΡιΑ τιμ ΒΟΥΛΗ ϊ ή   7  γγ 7 “ζ ή"
Οι «ψεκασμοί»... εξαφανισαν
την αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ
ΣΕΛ. '|'|
χ Π0ΔΠΣΦΑ|ΡΠΥ φ
Ο _ το"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα