Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
:τις εποε Μες
ο ο ο ο · ο ο ο ο ο ο ο ο · · · · ο · · · · · ο ο ο·
Ο ΛΟΓΟΣ
 ΗΜΕΡΗΣ|Α'ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8839 - ΕΤΟΣ ΒΊο ·
τιμη ι ευρώ - τριτη τε νησι τοτε
Ολοκληρώθηκε μετα από τέσσερις ώρες η κρίσιμη συνεδρίαση του Ευτοςτουρ στις Βρυ- νομικών της Ευρωζώνης θα εκδώσουν μία ανακοίνωση στην οποία θα καλωσορίζουν την προ
ἄλλες. Συμφωνα με το θεωρω, επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους. οι υπουργοί Οι- θεση της Ελλαδας για πάχυνση", αναφερουν ευρωπαίοι αξιωματούχοι. 'Το Ευτο9τουρ θα ζηκονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν να υπαρξει μια μικρή δήλωση προόδου για την Ελλα το περισσότερη προσπαθεια και χρόνο προκειμενου να γεφυρωθουν οι διαφορές και να αποδα, αναφορικα με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. "Οι υπουργοί Οικο- φευχθεί μία ελληνική χρεοκοπία", προσθέτουν οι ίδιες πηγες.
Τα του οίκου μας
ο·  Ετσι ο να διεκδικησει
προς τη χώρα μας να κανει δημοψήφισμα για το τι μέλλει γενέσθαι μπορεί να δημιουργούν
μια εικόνα για τον γερμανό
κι:: Ξ·::ιΞιιιὡ:φυμΞι τ Η ν "| ρ Ο ε ὁ ρ ία τ Ο Η Π Α Σ Ο Κ
λον σκωπτική χροιά είχε το σχόΣΤΕΓΝΩΣΕ Η ΑΓΟΡΑ
λιο του.
Ωστόσο τα δικαιώματα να ανα.#' ι '
Ί ϊ, Ι ὅ ι 'ο _χ γ £
' ' δ
ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ;
.7 -: Η '-ι:ντ'Ήὴ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟΒΕΡΔΟΣ
κατεόονται στα του οίκου μας με
αυτόν τον τρόπο μάλλον εμείς τα
δίνουμε. 'Οταν στελέχη του ΣΥΡ|ΖΑ εντός και εκτός κυδέρνπσης (Βλ. Μητρόπουλος κ.α.) κήνουν λόγο από την πρώτη ώρα
περί προσφυγής στο όψιστο δημοκρατικό δικαίωμα του δημοψηφίσματος, διαψεύδονται αρμοδίως κατηγορηματικό και αυτοί που διαψεύδουν έρχονται
τώρα και αφήνουν ανοιχτό ένα
τέτοιο ενδεχόμενο και οι εταίροι
αφορμοόνται από αυτό και λένε
ότι θέλουν και όπως το θέλουν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κυ- _ - “ ί” Ω *7 , · ρ ι ο ` ί
δερνητικός εκπρόσωπος λίγο · η ί ι _/ "
καιρό πριν έλεγε χαρακτηριστι- ή “ ~ '
 · ,ι ` ¦ " ' ` ο
κα οτι ημοψπφισμα γινε στις -~ η· ι η ° χ · χ _<
25 'ανουαρίου και ο λαός απο- Ξ.  σ ι υ ω Τ α  | 
φόοισε για το τι θέλει καταδικό- 7 _ , 'Ι ' γ ι `
εαυτος το πρόγραμμα της Νέας ` ι .Χ' Δ' β Σ ) ἐ 
. ΝΝ 
έκτισε· έστησε::   Κκ  , ι γ ·· >
` ο οσιοιιιτ¦ον Μα ο: ο·
και κότι τέτοιο λέγοντας ότι το 
δημοψήφισμα δεν είναι το "κα ν . Σελ 5
ΜΜοπαΜμ
τηιτημΜΜΜιι
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αθήναςηδίκηαπο
ταφύγιο των δειλών".
Ο λογικός