Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Πάρτε πρώτα μέτρα και μετά ελάτε για τις δόσεις"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 :|ὡΔ, σῇζίίίζί,;ΈΪ“;ζί
[α 8 γ _ :  ΣΕ τΣΑΜηιοΝΣ Λιτκ
Μπι  ΚΔ' Γ|ΟΥΡΟΠΛ ^||_|(2
το ΕΗΗΠΒ|ἱΟΗΡ ΖΗΤΗΣΕ |Σ0ΔΥΝΑΜΑ Γ|Α ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜ0Ν|0
Παρτε πρωτα μετρα
και μετα εΠατε για τι5 δόσει5“ ι
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΑΣΦΑ|ΡΛ _ , . ΑΜΗΧΑΝ|Α
για ανατροηές σε ΦΠΑ και τα ηυρα της _ γ ι ` στο Μαξίμου μετά το
_ κόκκινα δανεια, διαφορές κυβέρνησης για · ς-  · βημα σημειωτόν στο
σε συνταξιοδοτικό και δημοψήφισμα, ηου · κ. · Ευτοετουρ. Κανονικό
αγορα εργασίας. Υηέρ του «εγκρίνουν» Πλέον . 3 ι  . Ν, ηληρώνεται σημερα
μηλόκσυ στις Πρόωρες και οι Σόιμηλε, ρ η δόση των 750
συντάξεις ο Βαρουφακης Ντόισελμηλσυμ ,. '7 Σ5^¦ἔΣ εκατ.€ στο ΔΝΤ
ῖικΝ:ικαι, ιεχΝι ι Η, οΔκτοι. ΜκχΜιω.νΜι ΡΜ!
ιτησεις-εξηρὲς για 1.104 εποχικοί
σε δημους. ΔΕΗ, ΕΛΠΕ., ΑΕΧ
Α|Τ|·|ΣΕ|Σ-ΕΞΠΡΕΣ
Γ|Α '104
Εηοχικ0γΣ
ΣΕ ΔΗΜ0ΥΣ, ΑΕ'.
ΔΕΗ. ΕΛΠΕ.
Ζητούνται διοικητικοί, τεχνίτες, μηχανικοί, οδηγοί, εργότες, καθαριστές
και χειριστές μηχανημάτων
:α Ί,¦,: ,.ε,:“ι“,“>=“ η;,,7“μ¦:-¦
Η  Ρ τιΑοιαααττ ΣΤΗΝ λΞΝιΜΒΝἩΕΩΣ οι ΔΧΡ0Ν|Α
 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΔΔΡοΜικΩΝ ΕΜΣ   > μια Μπορει ΦΠΑ  
 Εκκηησίας ΣΥ Ρ|ΖΑ για τα Ηείψανα
της Αγίας Βαρβάρας
ῖἑΌἶΟὸὁειδοηοιητήρια
για αηῆηρωτες κῆησεις
 Ενᾶξ“ΕῆῆΜἘῆοῳήφ¦ος
 για μαέστρος στη
έ Φιῆαρμονικη Βεροῆίνου
Χωρις ακτοηῇοῖκή
συνδεση η θεσσαῆονίκη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα