Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. _  Το μήνυμα του ΣαΒΒα
| | θεοὁωρἱὁη: "Δεν
που θέλω"
ηΜογ2ω5.αΜπΔΜΜΜΜΜΜωωΜ2ωωΜε 
ῖ :   Οι αλλαγες παω του 
· τ =: ο τελικοί· και τα; ;
. που τον προβληματίζουν 3
· Τι λεει ο ΠΜνιαἑ
' ' ' ' ΜΒΜ τον ΜτΒΦΜ
έ αδυναμία για
ακομη φορα απο
ταν Ολυμπιακο του
Με” να ”Μαιο"
ένα ααικνἱαι. οταν
ακααααει πρῶτος
ο αντίπαλος · Πολυ
μέτρια εικονα και
με τα ζααι τα ”Χ" ατο
87' · Με αυτογκόλ ·
του Αυλωνἱτη. ιτε...
συνεργααἱα με ταν
Ρομπέρτο. ανοιξε
τα σκορ
α Πλατανιας ·
Οταν ο Αργιντ1νὁς ὁ” ΠΠἱζΠ ή δεν ναναι σαι καλα ομΠ .  ¦Πο 1ν  νευΠν . = “ 
[ου η ομαδα τα ΒρἰΠκΧ10κ0υρΗ¦ ὁΠως :-:Θ>^ς, Που μἰ(Ι
καλἡΠέκκΙΐκΠνΧ κ(Ι1ίΠ)ΘΓ Η) 171ιωυ Χώρα λ1ΣςΞΚἙΟς  ΚΕΠ ¦
“ΠτιΜΣ!··
Φοβούνται τον Βούλα και
το Μουν' · "Γιγανιας
του ευρωπαϊκού μπασκετ ο
Ολυμπιακος”, ιὑνιοε ο Αντρέι
ΗΜ · ·
ΚιΡιλὲνκο για το συνκρὁτημα
 Ι ο Δ 37 του ΣφαιρὑΜυλου! · Σήμερα
Μ Ό αρχιζει η προετοιμασία
σε “ΜΜΜ 0ΜνΡιωΜ4. ΠΜ Μ! ¦ωνΠ“ρωΜ¦η
Μ ο Περαμα με Στην Μαι @να ο ως Μανώλης Μ"λωΜ· Μύρια] · Σας 21/05 το 7 | _
τον ΡΜ ο Η Μ ΜαμνΜς · "ΕΜκαν" Μ. . Βροντερό "παρών” πρῶτο ΜΜΜ με ων Η _ .· . ν '
και ο Ντουμμοζ σε ω οι Μ Μ. ω.  απο τους.ΓΑΥΡΟΥΣ ΚοροιΒο για τα Με οφ της Α1! ' 7 7 ` ` -·
 Μ Μ αλλα δεν τους  υιον ΤΙΜΉ στα ΜΜΜ