Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ημέρα κρίσης Eurogroup - Σταθμός για όλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΪΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10071

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η προκήρυξη για τιs
στρατιωτικέs σχολέs
ΟΡΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ »14

η αθηνα αναζητα προοδο - οι εταιροι σκληραινουν τη σταση τους

ημερα
κρισησ
Eurogroup - σταθμός για όλα

σουπερ λιγκα

Νίκησαν όσοι το
...ήθελαν, έπεσε
ο Λεβαδειακός
Η ομάδα της Βοιωτίας ελπίζει μόνο
σε υποβιβασμό της Βέροιας για
χειραγώγηση αγώνα. »19-22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις
για τουριστικά
καταλύματα
»43-45

2015 -

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

193

έs
επαγγελματικ

Δευτερα 11 ΜαΪου

€

EΘΝΟΣ

Η κυβέρνηση επαναφέρει το δημοψήφισμα και αλλάζει γραμμή για τις
δανειακές υποχρεώσεις  Ζητούν
ΦΠΑ-φαρμάκι για τα φάρμακα και
μείωση
επικουρικών συντάξεων
ς
γάλες προοπτικέ
ΕΣπα
προγραμματα

και
Επιδοτήσεις έως ισμό
60% για τον τουρ
 σελ. 2-3

αραπικο φιστικ

ι

με
Καλλιέργεια με
Του Κώστα

Το αράπικο φιστίκι
καλλιεργείται σε
της
διάφορα μέρη
Ελλάδας από την
Πελοπόννησο μέχρι
,
την Ορεστιάδα
ωστόσο η παραγωγή είναι ελλειμματι
κή και η ζήτηση
καλύπτεται από
εισαγόμενους
ξηρούς καρπούς

Κ

ΝαΝου

προοξαιρετικά μεγάλες καλει η
πτικές παρουσιάζ
ελληνικής
λιέργεια της
γνωστό σε
αραχίδας, το
του
φιστίκι, η ζήτηση
όλους αράπικο
καλύεγχώρια αγορά
οποίου στην
με ειεξ ολοκλήρου
πτεται σχεδόν
επειδή η
τρίτες χώρες,
σαγωγές από
ελχώρα μας είναι
παραγωγή στη

Ε

λειμματική.
ή απόδοση να
Με τη στρεμματικ
α400-500 κιλά
κυμαίνεται μεταξύ
και μία μέση τιμή
ράπικου φιστικιού το ακαθάριστο
το κιλό,
1,2-1,4 ευρώ
δίνει αυτή η καλλιέρεισόδημα που
ευρώ ανά στρέμγεια είναι 500-700

αθοριστική για τις εξελίξεις αναμένεται να είναι
η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, τη στιγμή
που η κυβέρνηση αναζητά πρόοδο, ενώ οι εταίροι σκληραίνουν τη στάση τους στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να υπάρξει σαφής καταγραφή της προόδου που έχει
επιτευχθεί το τελευταίο διάσημα, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, χθες, στη μαραθώνια συνεδρίαση του
κυβερνητικού συμβουλίου. »4-7

μα.
αναφέρει στις
Η αραχίδα -όπως
γεωΕυκαιρίες» ο
«Επαγγελματικές
ς Γάτσιος- προτιμά
πόνος Κάσσανδρο
οι
ώστε να μπορούν
ελαφρά εδάφη,
ι εύκολα στο
βλαστοί να εισέρχοντα
ση των
τη γονιμοποίη
έδαφος μετά
και κατά το ξερίζωμα
ανθέων, αλλά
απώμην υπάρχουν
των φυτών να
εκατά τη συγκομιΘα πρέπει να
λειες των καρπών
καταλληστο ίδιο το χωράφι.
είναι
ρά.
που
μία αμειψισπο
δή. Το έδαφος
φυτό από το οποίο
ενο
ντάσσεται σε
Η αραχίδα, το
καλά στραγγιζόμ
είναι
σπόρων της αραχίλότερο είναι το
αράπικο φιστίκι,
Η σπορά των
τους
παίρνουμε το
έδαφος.
δες
το καθάρισμά
α και κατάγεται
αμμοπηλώ
φιστίκι να
δας αρχίζει με
των
μονοετής καλλιέργει ενώ οι Πορτα, τη διαλογή
Μπορεί το αράπικο μέρη της
Αμερική,
από τα περιβλήμα
ση.
από τη Νότια
σε διάφορα
έκαναν
την απολύμαν
καλλιεργείται
αυτοί που το
σο μέσπερμάτων και
τογάλοι ήταν
Σε
την Πελοπόννη
ς φύτευσης πρέπει
Ελλάδας από
υπόλοιπο κόσμο.
Οι αποστάσει
, ωστόσο οι συνογραμγνωστό στον
η Ινδία,
cm μεταξύ των
χρι την Ορεστιάδα
όπως η Κίνα,
υν κάνα είναι 30-40
φυτών
πολλές χώρες,
και
δεν υπερβαίνο
των
Κορέα
η
εκτάσεις
μεταξύ
cm
,
λικές
η Ιαπωνία,
μών και 10-20
υη Δ. Αφρική,
χιλιάδες στρέμματα
γραμμή, δηλαδή
ποιες δεκάδες
σήένα από τα κυριότεραεπάνω σε κάθε
φυτών
οι ΗΠΑ, είναι
α η ζήτηση μέχρι
πομία πυκνότητα
με αποτέλεσμ
μεγάλης καλλιέργει
είναι ένα έλαιο
πολογίζουμε
ι από εισαγόμεελαιούχα φυτά
θρεπτικής αξίας,
φυτά το στρέμανθρώστική.
μερα να καλύπτετα
διατροφή των
γύρω από 14.000
στη ζαχαροπλα
ας
η ακαρπούς.
λύ καλό για τη
σιμοποιείται
της
καλλιεργείται
νους ξηρούς
ένα
μα.
αραχίδας λόγω
με
Δεν πρέπει να
πρόκειται για
ς
πων.
Το έλαιο της
τα χέρια γίνεται
Αναμφίβολα
εδάφη που έχουν
είναι κατάλτα της μεταποίηση
Η σπορά με
προοπτικές ανάραχίδα σε ρηχά
cm ή με
Τα υπολείμμα
Επίσης
ση
χημικής του σύνθεσηςαλλά και για
σε βάθος 3-5
προϊόν με καλές
καρτη διάβρωση.
την απομάκρυν
έναν σπόρο
πρόβλημα με
η αγορά ξηρών
στην
των καρπών μετά
Για κάθε στρέμληλο για τηγάνισμα λόγω της ανιούνται στη
πτυξης, καθώς
καλλιέργεια
μία σπαρτική μηχανή. κιλά σπόρου.
χρήση,
είναι ευαίσθητη
ενώ
αυξάνεται τα τελευταία
του ελαίου χρησιμοπο
βιομηχανική
ι 5-8
θερτου εδάφους,
η
πών σταθερά
ζώων.
μα απαιτούντα
στα
του στις υψηλές
υψηλή αλατότητα
αλεγχώρια κατανάλωσ
διατροφή των
θεκτικότητάς
η σπορά γίνεται
χρόνια, με την
άποψης
ευαισθησία στα
αύξηΣτη χώρα μας
δεν έχει μεγάλη
. Επίσης και από
Μαΐου.
σταθερό ρυθμό
εδάφη
τέλη
μοκρασίες
εμφανίζει
προτιμά
μέχρι
να
αλλά
δε καλτέλη Απριλίου
καλικά εδάφη,
τον χρόνο. Η
πρέπει να γίνεται
σης χρόνο με
Αναμφίβολα το
στο 7.
Η συγκομιδή
με ρΗ κοντά
αράπικου φιστικιού
της καλλοβών είναι ώλιέργεια του
αράπικο φιστίθερμοκρασίες
το 70-80% των
ιδιαίτερες
άριστες
όταν
Οι
χωρίς
μεταξύ
ι συνήθως 400-500
θεωρείται εύκολη,
κι αποτελεί ένα
αραχίδας είναι
ριμοι. Παράγοντα
λιέργειας της
φροντίδες.
ως
καλλιεργητικές
χαρακτηρίζεται
προϊόν με
σε πολύ υκιλά το στρέμμα.
25°-35°C. Επίσης
αλλά
Οι σπόροι περιέχουνλιπαρές ουστην ξηρασία,
καλές προοπτιφυτό ανθεκτικό
(40-50%)
θώ
εκεί
ψηλό ποσοστό
κές ανάπτυξης,
αποδόσεις είναι
Πού θα απευθυν Γεωπόνος
παράγεται εδώοι καλύτερες
έδαος Γάτσιος.
σίες, από τις οποίες
η υγρασία στο
καθώς η αγορά
 Κάσσανδρ
θρεπτικής αξίας
που δεν λείπει
07653 Τηλ.: 26510
διμο έλαιο υψηλής και ένα είδος
ξηρών καρπών
- SymAgro.
φος.
αλλά
[email protected]
(φιστικέλαιο),
σπορά της αραχίδας
αυξάνεται
6944846475.
ύτυρο). Επίσης
Δεν πρέπει η
ετών
βουτύρου (φιστικοβο
τα τελευταία
μία μακρά σειρά
οι σπόροι κατανανα γίνεται επί
καβουρδισμένοι
χρόνια
ενώ με
ξηροί καρποί,
λώνονται ως
δίνουν ένα
ία
κατάλληλη επεξεργασ
χρητου κακάο που
υποκατάστατο

!

ανά
α 500-700 ευρώ
Ακαθάριστο εισόδημστους παραγωγούς η ελληρει
στρέμμα προσφέ
Εύκολη και
αράπικο φιστίκι.
γειά του
νική αραχίδα ή
απαιτήσεις η καλλιέρ
χωρίς ιδιαίτερες

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

Ντόμινο
αλλαγών
στουs
φόρουs
ακινήτων

Αναπροσαρμογές σε 6 φόρους στα ακίνητα φέρνουν οι νέες αντικειμενικές τιμές που επεξεργάζεται το υπ. Οικονομικών. »8-9

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ »13

σΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ
SOS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η λειτουργία
των ΚΕΠ έφθασε
στα όριά της
Στα όρια της αντοχής έχει φτάσει
η λειτουργία των ΚΕΠ όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι. »18, 31

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
22 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΟΔΟΜΑΧΙΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΥΜΑΝΟΒΟ »35