Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οί] ΜἔΤ Μ©ίἶίἔΥΜῶἩΜΜ  ῖί “η δὲ   |
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.642
ΔεντιΞι>Α 11 ΜΑῖον 2ο15
καί στο ίΠτετΠετ Μ.τΠ:κ:|ιεε.ατ
Οριστικό «όχι»
των δημάρχων
για τη μεταφορά
των αΠοθεματικὡν
ΣΕΛ. 4
ΣΚΟΥΡΈΣ
Νέο συλλαλητήριο
κατά της εξόρυξης
ΣΕΛ. 9
ΠΡΩτοΦΑΝ ί-ίΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪ|(Η ΑΠΟΜΟΝΩΣί-ί τί-ίΣ ΘΕΣΣΑΛ0Ν|ΚΗΣ
'Ενα λιμάνι
δίχως καράβι
Ούτε ένα επιβατικό Πλοία ενόψει καλοκαιριού
ΑΠόφα@η
Πού ΨΠ©ΠΗἔ
να μεταφερθεί
η αφετηρία
@τα λίμάνί
της Καβάλας
~¦ί ίίί ίίίίίί Η'
' ΑΠόλυτα αΠοί<λείσμένοί αΠό κάθε ακτοΠλο'ί κό ταξίδί είναί οί Θεσσαλονικείς. αφού
λίγο Πρίν αΠό την έναρξη της θερίνης Περίόδού δεν υΠάρχεί ούτε ένα δρομολόγίο εΠίβατίί<ού Πλοίου. Κί αυτό μετά την αΠόφαση του
αρμόδίου υΠουργείου να μη διενεργήσει δίαγωνίσμό γία την άγονη γραμμη της Θεσσαλονίί<ης καί να μεταφέρεί την αφετηρία των
εΠίβατίί<ὡν Πλοίων στο λίμάνί της Καβάλας.
' Το γεγονός εκτός της ταλαίΠωρίας των εΠίβατὡν αναμένεταί να έχεί καί σοβαρότατες
εΠίΠτὡσείς στην τουρίστίί(η οίκονομία της
Πόλης.
' ΥΠηρχε μεγάλη ζητηση γία το βορείοανατολίκό Αιγαίο καί το δρομολόγίο Που εκτελούσε η ΝΕΛ. Πρίν να κηρυχθεί έίςΠτωτη. σύ μφωνα με τα στοίχεία του ΟΛΘ.
ΣΕΛ. 10. 31
:ΠΓΔΜ ἐί   Πέφτω  ί
Πρωτάθλημα...
Παιδική χαρά
Οί μΠάλες έκοβαν βόλτες
στον αγωνίστίί<ό χωρο της Νέας
Σμύρνης καί ο ΠΑΟΚέμείνε
στο 0-0 με τον Πανίὡνίο,
χάνοντας ευί<αίρία γία ακόμη
ένα βαθμό στα Πλέί οφ
καί στέλνοντας τον Λεβαδείαίςό
στη Β' εθνίί<η. ΕΠείσόδίο του
Γεωργίάδη με οΠαδούς των
γη Πεδούχων μετά τον αγώνα.
ΣΕΛ. 13-16. 25
4- έ - ἑ
:” ΗΡΑΚΛΗΣ
χρόνου
Το 2-0 εΠί της Παναχαϊκής έφερε
τους ί<υανόλευί<ους Προ των Πυλὡν
της Σού Περ λίγκας. ΣΕΛ. 12
Γίνονται
θαύματα :
Στο 89' οί κίτρίνοί έφτασαν στο 1-0 εΠί
της Καβάλας. αλλά ο Πανσερραϊκός
Πέρασε αΠό το Αγίονέρί. ΣΕΛ. 26