Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι γλιτώνουν τις μειώσεις στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟ ΠΤ$ ]2 ΣΕΛ|ΔΕΣ
ηι>ιΜΕΜ Μιοι:ιοΝ  ,  ,_ Η
ι `-: ϊ Ϊ κ έ ι
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ γ.“^Μἑ£ϊ“
 χ ”Ξ<κΑι-ικΕ»
 ;0_ΛΕΒΑΔΕ|Ακ0Σ
 Στο: ιΣοΒΑοΜιΕΣ
 ¦ | η Υηοβιβαστηκαν οι Βοιωτοί. ηανηγυρια
Η . = σε Κομοτηνή. Νέα Σμυρνη και Βέροια.
ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ τοηικιι ΒΟΥΛΗ
ΠΟΙΟ· ΥΠ·των0“ν 
τι5 μειώσει5 στι5 συντόξειε :;ι:;2ετα:τα
νέο σκανδαῆο υηοκῇοηὡν
| | ΑΣ Σελ. 38
δυο τα- οριων
χυτητων για 450.000 ηλικίας στα 62 και 67 8 ΣγῇΔὲθΙΣΗ η;
ασφαλισμένους Που ζητουν οι δανειστές τ'
έχουν υηοβόλει αιτη- για όσους είχαν κατοσεις συνταξιοδότησης χυρωμένα δικαιώματα
το 2014 ή ηρογραμμα- αηό το 2012. Ποιοι
τίζουν έξοδο έως και αηειλουνται με 10
το 2017 εηιηλέον έτη εργασίας η _ϊ ΕΝΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΗ
_ ΣΥΝΤΑΞΞ|Σ
 Ματια
στυΜγ ωστοσο'
 = ~ - ΠΡοτΛΗψΕιτ
ανιματιον
Εως τις 20 Μαΐου η κατανομή
των σχολών για το νέο
εξεταστικό σύστημα
ΗΡθΞ ΑΠΟ ΒΞΝΕΤ|Α
κατάνυξη για η . γ -έ  ·
το σκηνωμα Μακεῆειό στο ΚουμόνοΒο αηό `·
της Αγίας · . _.
Βαρβάρας “ῆΒ°Υ°Φων°9© ϊ500μ0ἔΜξςἴ
ΣΕΛ. '|3 · .' ω ν'
Χ κι '/
ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΠΑ ΤΗΝ κτιιΜΑτΑΓοΜ
7 Σε τρεις μηνες δόθηκαν
 ρ _ έ αν ς_    ο' ς γ η      γΞῇ|;5750 Μυστικα!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα