Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η. ,σι
2 2 4 
ΤΗΣ ΑΝΤ|ΣΤΑΣ"Σ
κΥΡ'Α_Κ-Π_Τ0  20!5 | ΑΡ'ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ "52 | Τ'ΜΗ: Τ.5 Ε Μ.τοχννηιετ // Μ.πετιι.8τ
ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
24μσνάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ!
ΜΜ_“]ΜμιασυγκΜΜ-ΑΝΕΛθαΜΤΜ βαυ- θσεἰνο·
.  ,η '71 (77%)σαςΜΜΜ)ωΜ9ΜΜ
4ηιοι·ςΙθΕλΜνες(καΠστουςΞ·Νεοδιπισκράως;)πιστευουνι Β Μ
Καναλάρχπ, πες αλεύρι...
Ο Αλέξη σε γυρεύει!
Ιστορικά ομιλία Τσίπρα στη Μπι! νομο Η! να μην ενοκληθούν οι καναλάρκες.
Τους χρειάζονταν για να πείθουν το λαό πως η
Υ Το αδιαφανές πλαίσιο λειτουργίας Μ λα ήταν «γω το μος»καναλιων αναπαράγει την πιο σκληρη μ' “ωχ/μα' τα! Οζ: 'ο ων ων ΜΙ@οώυΜ ο
σχέση διαπλοκής, ανάμεσα στις κυβερ- "ε 66 Κε' γι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Στο μυαλο
του Προέδρου
Παυλόπουλου
Πώς στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του,
πέρα από κόμματα, την εθνικη προσπάθεια συμφωνίας με τους εταίρους.
Σελ. 4
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · Γ'ΑΝΝΗΣ ΜΠΑ^ΑΦΑΣ
«Μετα τη
συμφωνία, στο
Η; τραπέζι το χρέος» Φως Κω τους κάθε είδους εργοΜ_ Με Μιρηματίες. αλλά χρηματοδοΣΕ^- Τα! ! βους. ν Δ Κάποιοι πηραν τηλεοπτικές τουσ" Μπς Χωρίς προυποάδειες όπως παραδόθηκαν τα φιλέτο “ Μ Μ Μακ' γ Ερχεται διαγωνισμός για
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - πλη ΣΓογΡιΔΗε του δἑμΜω ωολιγὁρΧες στα τις,άδειες. θακατσβληθεί τἙτέλος
«Η σωφροσὐνη μας ΜΜΜ Μ νά οι δανειστές ζμ Η
| ο είκαν θέσει το θεμα των αδειών Μ , χ “
_ - ακυρωσε τΟ ΜΒ" αλλά οι ΜμοἩΜς κυβερνή_ κόκκινη κλωστη που συνδέει πολιτικό συστη
μα, τράπεζες και ΜΜΕ κόβεται ΗΜΕΡΑ
Σελ. 23
σεις έβρισκαν πάντα ισοδύ
. γ Χαρδουβελη»
ΣΕΛ. !2>!3
. .εψἙ. ..
Βιβλιάριο Υγείας για
όλους τους Ελληνες
Τέλος στο 5ευρο
για τα νοσοκομεία
42 θέσεις κάτω (παγκοσμίως) π Ελλάδα
στην ελευθερία του Τύπου επί Σαμαρά!
Προ Σαμαρά, η Ελλάδα ήταν 65π στην κατάταξη των χωρών ανάλογα με το βαθμό ελευθερίας του Τύπου.
Μετά από δυόμισι χρόνια πρωθυπουργίας Σαμαρά, βρεθήκαμε στην Τθ7π θέση! κάτω από Φιλιππίνες, Μποτσουάνα, Μογγολία, Ανατολικό Τιμόρ, Ναμίμπια, Παουα Ν. Γουινέα. Χάρη στον Αντώνη... Σελ. 20-12
ΗΘΗ!!
ΡΡΕΕΠΠΜ
Τέλος και στο ευρώ ΜΜΕ
ανά συνταγη
Μειώσεις σε διόδια,
ΚΤΕΟ, ακτοπλοϊκά
«Απογειώνεται»
ο τουρισμός μας
ΣΕΛ. ΤΑΠ 7, 40-4`|
ΦοΡολοΓικο //ζζ - ”·
Ελαφρύνσεις για ενοίκια,
μηλοκάκια, αγρότες
ΑΛΗΘΙΝΑ κΑ| ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ //.· ”
Αλέξης, Πανης...
Τίτο Νεροτιατοτ8!
Τα πτεαία μας λένε: οφωιαιπ μι φα _ ο Η ως πως κ~'1!~_1ι;“1κ;·[ςι 5  ι τ τη , τα ω ~
Ο ΦΠΑ Η αλήθεια: ιιωΟοιαΗμιΜ1. Θα ΗΜι1!!ιι_ιι Ο ~1ιιτ1^ ιι£1ιιΟιΟιρ
ιιἔιιριοιιοσμζ πολο λ.ιγοιερα Ο Μας λένε: και  ν. τη!!! Ο .ιζ_ ωνωιΟι “τι φοραι,ωωιιγι(ιι για
μια ο ΕΜΕΝΑ Η αληθεια: “ψσΒν.ιοιςεταιν
απο οι με ιωσιι των αντικειμενικων άξιων
(Μι) ΜΜΜ Μι, !'!ιἩι!!1!Μ_1ΟΠ!!!2.Χ[1!ΜΜ!ι!!Ι]λ()Ἡ(!Μ.
Ο (1φΟριῖιωωι› ς Οι τιγρΟιιΜς τ1ιιοωμιωσε ις.
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ κΑ| ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑ|ΤΗΟΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝικΗ κΥΡ|ΑΡΧ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα