Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑRecognized text:
Δωρε(Ν
.Μαρσέλ 
“Ακομα-ι 0500  '
Μ;αε κήΠοΨἑ
 μπαλκόνι μου _
η Κηπουρική για όλους από τη Μι·ουεεο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20026 - ΕΤΟΣ 680
:ἔ9#ηΜΕΡΗΣ,ΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Τα «μυστικα»
για την εισαγωγή
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Σκληρός θα είναι ο ανταγωνισμός
για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περισσότεροι από
100.000 υποψήΦιοι ρίχνονται στη 1
μαχη των Πανελλαδικιω που ξεκι- .
νουν στις 18 Μαίου. «Συνωστι- _
φος» αναμένεται για τις περιζήτη- 
τες σχολές ελ. σε - Η
ΣΑΒΒΑΙ0- κΥΡΙΑκΗ9- 10 ΜΑΙΟΥ 2015 - ΤΙΜ" 3.5€
ιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ἩΜ.ΜθῇῇΠΨ
· ` `_ῖ τ  το Νεο Παλτο ι·τλ τοΝ Φορο λκτΝιιτπΝ
ΠΑΝ. Ι(0ΥΡ0ΥΜΠΑΗΣ
Ανατροπή στ0ν ΕΝΦΙΑ
ή Μειώνονται 20% ο1 αντικειμενικές αξίες
τί Ατομ1κό αφορολόγητο στα 50.000 ευρώ
Τελειωνει
το «Παρτ|» με
τα Φαρμακα
. "τη ›Μήνυμα στις πο
! λυεθνικές Φαρμακοβιομηχανίες στέλνει
0 “ΜΜΜ Υγείας: Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου
«Μην ανοίξετε πόλε
μο. θα χασετὑ Ελ. 14
Αυξήσεις στις αξίες ακινήτων που οι εμπορικές τιμές
η 7 - “ .
έχουν «κρατηθεί» υψηλό | "ΑΜ" 2" ΑΒ Τιμες Ωω
οι νέες τιμές της εφορίας
Εξι εκατομμυρια ιδιοκτήτες
”γ“ Ιΐ λίτευσης ελ.16
ΜαηΜτΜπτενεΞΙε “ε Ο" "Μ” Ι" “γω 'ω' "ς Μ“°“
Η κο Βέρνηση
σε 0η, τώρα,
τον Ρου Βἰκωνα
›Στρ0Φή στον ρεαλισμό ›Σε ανοικτή
' Είδη διατροΦής
' ΔΕΗ. ΕΥΔΑΠ. Φυσικό αέριο
Π Καταστήματα εστίασης
Η ΕΜΗ μέσων μαζικής ΜΜΜ
_ . .
γραμμή το Μαξίμου με Βρυξέλλες Βετο “ΜΝ ω η Αγορά νεόδμητων οσων
λίνο. ΦρανκΦ00ρτη ›Κρίσιμο Ευκοαιουρ ' ΙΜς ε"Μψ"ς 'ω' ΜΚ ' ΜΜΜ '
τη Δευτέρα ›Διαβουλεοσεις διαρκείας η Αλκοολαιχσ ποτό
στο Βι·υεεο|ε οι·ουρ Σελ. 3. 12-13
Το Φορολογικό «πακέτο»
Καύσιμα
' Είδη ένδυσης - υπόδησ
' ΤηλεΜοινωνίες ὁ
δ·°ΒίΜης ιοί .
και ειιιβοληγ χ' “Μες
Ι ΜϋωσκόΦηΜψΜκ
ο" Μαη εκατ
. . . . Μ Μ _ σέ .
ΚΥΡ. ΜΗποΜΜΞ ακινητων θα κληθουν Καμια μεταβολη στις αντικει- ΜΜΜ 8800 Ζωη
. να πληρώσουν από το μενικές με τιμή ζώνης ΑΘΗΝΑΙΩΝ _
Λεμε να' στη Φθινόπωρο τον νέο Φόρο έως 500-600 ευρώ/τμ. ;Μἴ  8500 6-800
· Ι Ι Ι Ι Ω =
συμφωνια' οχι Μεγαλυτερη μειωση σε Μηδενική επιβαρυνση για ἔσω / Ω   ἔ%8 ἔ.288
Τ · περιοχες που οι αντικει- το 41,7% των ιδιόκτητων φακού ι Ι. ·· Ξ = οτ 6250 5000
στον ΜΜΜ μενικές αξίες υπερβαί- με οικογενειακό αΦορο- Πειραιώς ___¦  / -  3.500 2.800
›Ζητημα δεδηλωμέ. νουν τις εμπορικές λόγητο 100.000 ευρώ Φαλήρου 3.050 2.440
νης θα τεθεί αν η συμ
Φωνία με τους εταί- Σελ. ο - 7
ρ0υς περασει με τις
ψἡΦ00ς της αντιπο
«ΚαΪαιΥἱδΠ»
ανατιμήσεων
σε υπηρεσίες
και αγαθα
ΑΝΑΤΙΜΙ·ΙΣΕΙΣ φέρνει ο ενι
αίος συντελεστης ΦΠΑ 18%
η 19%. Αύξηση στην έκτακτη εισφορα αλληλεγγύης
σε εισοδηματα από 20.000
η 30.000 ευρώ Σελ. 0-9
ΕΠΙΣΗΜΕΣ Α"° τι: ΪΡΑ'|ΕΖΕΣ "ο" ΠΕΑΑΪΕΣ τον:
«Μη φοβαστε, φέρτε Πίσω
τις καταθέσεις» ο...
Εκστρατεία για την επιστροφή των καταθέσεων
οι τράπεζες γνωρίζουν
ποιοι και πόσα χρήματα
απέσυραν και ετοιμαζουν
τις προσκλήσεις ελ. σε
Μ καταθέσεων
ΕΜκσκυρτἀ δι ΕπιΜήσεΕς
ΜΠΟΝΟΥΣ 50 ΕΥΡΩ '|'"" "ΜΕΡΑ ΠΑ ΕΑΕ|'Χ0ΥΕ
  « (ΙμΠΟ» γ1(1
την ανασφ ί ιστη εργασία
Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι
κατα της αδἡλωτης εργασίας
και της εισφοροδιαΦυγής
καρε ένας από τους 500 ελεγκτές - Ι
θα λαμβάνει μπόνους 50 ευρώ
την ημέρα Σελ. το