Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ογπΕΡ Δ·οτον|ΣΜοΣ Πο νεο Μο!
Ϊ· αἱ ' 5 ΜΜΜ μὡωζΜ με πιω ”Μ7Μ".  Ο· Μ πως
ο η ”ΜΑΜ0η πειρατές" η Μαδρίτη με ΜΝ ην... πρωην" να· ΜΝ
ωνννν.98νω© ·
   _  7- η     
:ΑΜΑΝ 9 ΜΟΥ Με. ΜΜΜ ΕΜ ΜΜΜ 1.Δ73.τω Με
 ” Ζ :
ο ΡοΜνΕ"ο-νο:ο
ΩΜοΜΜ
Νωωωω
β ΧΧ ΧΧ
ὶὶΧχχ`
ΝΝΑ Μ
κχνικΧκχκν`κ`Χ
 |'“·ΜεΑ3γνοΜΒη
 τοΜοοοΙεοογνολΜ “ι
κιν οΛ||ΔνΜο
ΤΕΑΕΥΤΑ|Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΜΝ Το ΜΑΠΑ: ΜΑΜΑ
¦.· ι'
Μαη" μεινω _
των νειοιων'!   
ΜΜΜΜ“Μ  
“ ΜΜἡΜΜΜΜ ο' ν ¦ ' Ι
' ' ' ' ' ' · ~ ' ΙΒ·5 τον ΠΑΠΑ σιο Κοοοενηοι κο' οημεοο
“ΕΜοε”κοι οοτηηνοιογοοιο ΜΜΜΜ“Μ·
7 _ . .
. . . | ` -, < [ΙΜΟ ΑΜΙ οιον τελ|κο με ιον Βοζελο
 . Μ.ΉψΜ _  '- ο για το νέο μας Μου κοι ολλη μἱο κοοπο!